Inl. Belastingheffing voor niet-jur

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2021/22
Vakcode RGAFI30510
Vaknaam Inl. Belastingheffing voor niet-jur
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Belastingheffing voor niet-juristen
Leerdoelen Het verwerven van elementaire kennis omtrent de wijze waarop in Nederland winst en inkomen in de belastingheffing wordt betrokken en de control-aspecten die hieraan zijn verbonden. Het verwerven van elementaire kennis over de wijze waarop wordt voorkomen dat hetzelfde inkomen in twee of meer landen belast wordt.
Omschrijving De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen. Aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
- algemene inleiding in het belastingrecht
- formeel belastingrecht
- omzet- en overdrachtsbelasting
- inkomstenbelasting, zowel in de winstsfeer als voor particulieren
- vennootschapsbelasting
- bronbelastingen
- internationaal belastingrecht
- introductie tax risk management
De hoorcolleges worden grotendeels gevolgd samen met studenten Fiscaal Recht en Notarieel Recht die het vak Inleiding Belastingheffing voor niet-juristen volgen. De werkcolleges worden voor de doelgroep studenten Minor Bedrijf en Belastingen afzonderlijk gegeven.
De bovengenoemde onderwerpen worden voor wat betreft de hoorcolleges gegeven in de de collegecyclus van het vak Inleiding Belastingheffing voor niet-juristen uit de bachelor Fiscaal Recht. De inhoud van het vak IBNJ verschilt op onderdelen van dat van Inleiding Belastingheffing voor niet-juristen. Zo wordt voor de groep studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen wordt een inleidend college gegeven en wordt bij IBNJ ingegaan op tax risk management, een onderdeel dat niet aan de orde wordt gesteld in het vak Inleiding Belastingheffing voor niet-juristen.

ZEER BELANGRIJK: STUDENTEN DIENEN ZICH IN PROGRESS VOORAFGAANDE AAN DE COLLEGEPERIODE BINNEN DE DAARTOE GESTELDE TERMIJN (zie de jaarindeling) IN TE TEKENEN VOOR HET VAK. DAARMEE KRIJGT U TOEGANG TOT DE VAKINFORMATIE IN DE STUDENTPORTAL (NESTOR) EN HET TENTAMEN. U HOEFT U NIET AFZONDERLIJK IN TE TEKENEN VOOR DE WERKGROEP, HIER KUNT U GEWOON NAAR TOE GAAN. BEIDE DELEN (WG DEEL 1 EN WG DEEL 2) DIENT U TE VOLGEN.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(optionele bonustoets in wk 5. Zie omschrijving voor de verdeling van de uren per week.)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Bonus in de vorm van bonustoets met essayvragen)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Co├Ârdinator prof. dr. I.J.J. Burgers
Docent(en) mr. R.P.C. Adema ,prof. dr. J.N. Bouwman ,prof. dr. I.J.J. Burgers ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. H. Halma ,mr. drs. A. Heidekamp ,drs. D.I. Nicolaij ,mr. dr. G.H. Sjobbema
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Studentportal (Nestor).
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Aarts e.a. 9789463171205 €  52,00
Pocket Belastingwetten (laatste druk), gratis verkrijgbaar bij lidmaatschap GFE of via belastingadvieskantoren, zie nadere informatie Nestor.
Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Studentportal (Nestor)).
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen.
Opmerkingen Niet af te leggen door studenten die voor 1-9-18 het vak Inleiding Belastingheffing over inkomen voor niet-juristen (5 ec) hebben afgelegd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
BSc Econometrics and Operations Research/EOR  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
Vakken extern 2 semester I a verplicht