Inl. Belastingheffing over inkomen n-jur

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGAFI30505
Vaknaam Inl. Belastingheffing over inkomen n-jur
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Inleiding Belastingheffing over inkomen voor niet-juristen
Leerdoelen Het verwerven van elementaire kennis omtrent de wijze waarop in Nederland winst en inkomen in de belastingheffing wordt betrokken en de control-aspecten die hieraan zijn verbonden. Het verwerven van elementaire kennis over de invloed van het Europese recht op de belastingheffing over het inkomen. Het verwerven van elementaire kennis over de wijze waarop wordt voorkomen dat hetzelfde inkomen in twee of meer landen belast wordt.
Omschrijving De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen. Aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:
- inkomstenbelasting, zowel in de winstsfeer als voor particulieren
- vennootschapsbelasting
- Europees belastingrecht
- internationaal belastingrecht
- introductie tax risk management
De hoorcolleges worden grotendeels gevolgd samen met studenten Fiscaal Recht en Notarieel Recht die het vak Belastingrecht 1 volgen. De werkcolleges worden voor de doelgroep studenten Minor Bedrijf en Belastingen afzonderlijk gegeven.
De bovengenoemde onderwerpen worden voor wat betreft de hoorcolleges gegeven in de laatste 4 weken van de collegecyclus van Belastingrecht 1. De bijbehorende werkcolleges worden in de laatste 3 ½ weken van de collegecyclus van Belastingrecht 1 gegeven. Voor de groep studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen wordt in week 1 een inleidend college gegeven en in week 7 een hoorcollege en een werkgroep waarin wordt ingegaan op tax risk management, een onderdeel dat niet aan de orde wordt gesteld in het vak Belastingrecht 1.

Uren per week
Week 1: 2 uur hoorcollege
Week 2: 2 uur werkcollege
Week 4. 5, 6 en 7: 4 uur hoorcollege
Week 4: 2 uur werkcollege
Week 5, 6 en 7: 4 uur werkcollege
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(Zie omschrijving voor de verdeling van de uren per week)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. M.G. de Weerdt-de Jong
Docent(en) prof. dr. J.N. Bouwman ,prof. dr. I.J.J. Burgers ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. H. Halma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Studentportal (Nestor).
Leerboek wordt nog bekend gemaakt (zelfde boek als voor Belastingrecht 1)
Pocket Belastingwetten (uitgever naar keuze, laatste druk).
Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Studentportal (Nestor)).
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I a verplicht