Omzetbelasting voor niet-juristen

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2018/19
Vakcode RGAFI30405
Vaknaam Omzetbelasting voor niet-juristen
Niveau(s) bachelor, universitaire minor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b (Blok 2)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Omzetbelasting voor niet-juristen
Leerdoelen Het verwerven van grondige kennis omtrent de wijze waarop in Nederland omzetbelasting wordt geheven.
Omschrijving De omzetbelasting is een algemene verbruiksbelasting die de particuliere bestedingen wenst te treffen. Aandacht zal vooral worden besteed aan heffingstechniek, zoals deze in de wet gestalte is gegeven en aan de invloed van de EG-richtlijnen op de Nederlandse omzetbelasting. Gezien het grote aandeel van deze belasting in de nationale en Europese middelen is een grondige kennis van structuur en theorie onontbeerlijk. Het vak bestaat uit hoor- en werkcolleges. Deze colleges worden gevolgd samen met de studenten fiscaal recht en fiscale economie die het 10-puntsvak Omzet- en overdrachtsbelasting volgen.

Uren per week:
4 uur hoorcollege via online-colleges
2 uur werkcollege
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(Zie omschrijving voor de verdeling van de uren per week)
Toetsvorm schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort b-niveau, juridisch
Coördinator mr. ing. J.L. bij de Leij
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij ,prof. mr. dr. R.A. Wolf
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(Geen klapper)
Pocket Belastingwetten, Kluwer, laatste druk; of Pocket Nederlandse Belastingwetten, SDU, laatste druk ca. €  20,00
Wegwijs in de BTW, SDU, laatste druk (14e druk, 2017) A. van Dongen e.a. ca. €  62,00
Entreevoorwaarden Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die de Minor Bedrijf en Belastingen volgen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht
BSc Economics and Business Economics/E&BE  (minor Bedrijf en Belastingen) 3 semester I b verplicht