Belastingrecht 1 voor A&C

Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jaar 2017/18
Vakcode RGAFI30105
Vaknaam Belastingrecht 1 voor A&C
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Blok 1)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Belastingrecht 1 voor Accountancy & Controlling
Leerdoelen Na afronding van het vak Belastingrecht voor Accountancy & Controlling heeft u inzicht in de beginselen van het Nederlandse belastingrecht. U beschikt over kennis van:
• de hoofdlijnen van een aantal Nederlandse materiële heffingswetten (met betrekking tot de loonbelasting en omzet- en overdrachtsbelasting) en het formeel Belastingrecht; en
• de samenhang tussen deze wetten en rechtsgebieden.
U bent in staat om de regels van de verschillende wetten toe te passen op een concrete casus op basaal niveau.
Omschrijving De cursus wordt gegeven in de vorm van een practicum ondersteund door hoorcolleges. Aanwezigheid bij de werkcolleges en actieve deelname daaraan zijn verplicht. Dit zijn de practicumverplichtingen. De cursus wordt afgesloten met een essay tentamen.
Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Dit kan door:
a)tijdens de tussentijdse toetsweek (zie collegerooster Rechtsgeleerheid) een schriftelijke opdracht te maken en tevens
b)gedurende de loop van de cursus bij de werkgroepbijeenkomsten aanwezig te zijn en hieraan actief deel te nemen.
Voor beide onderdelen dient een voldoende resultaat te worden behaald.
Studenten die deel willen nemen aan de bonusregeling dienen zich daarvoor vóór het begin van de collegeperiode in te schrijven via het vakgroepsecretariaat.

Aandacht wordt in ieder geval besteed aan de volgende onderwerpen:
- formeel belastingrecht
- loonbelasting
- omzetbelasting
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkgroep
(3x4 uur hoorcolleges (2x2 uur per week) (wk 1 t/m 3 samen met Belastingrecht 1), 3x4 uren werkgroepen (week 1: 1x2 uur, week 2 en 3 2x2 uur, week 4 1x2 uur). Optionele bonustoets. Aanwezigheid werkgroepen verplicht (niet afhankelijk van bonus))
Toetsvorm deelname practicum, opdracht(en), schriftelijk (essayvragen)
(Tentamendata)
Vaksoort alleen extern
Coördinator mr. M.G. de Weerdt-de Jong
Docent(en) mr. ing. J.L. bij de Leij ,prof. dr. J.N. Bouwman ,mr. M.G. de Weerdt-de Jong ,mr. H. Halma ,mr. N.J. Schutte
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De literatuur wordt nader via Studentportal (Nestor)[/ bekend gemaakt.
Pocket Belastingwetten (laatste druk)
Syllabus Belastingrecht I, (digitaal beschikbaar via Studentportal (Nestor))
Entreevoorwaarden
  • Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten die minimaal 45 EC WO-propedeusevakken hebben behaald of het vak in een goedgekeurd pre-master- of beschikkingsprogramma volgen.
Opmerkingen Studenten Fiscale Economie en Accountancy volgen de 1e 4 weken van het vak Belastingrecht 1 samen met de Rechten-studenten.`

Het is mogelijk een bonus van 0,5 punt bij het tentamen te verdienen. Zie de tekst bij omschrijving.
1-9-2015: is gewijzigd in 5 ec (i.p.v. 4 ec)

Voor alle praktische informatie (intekening colleges /tentamens/semesterindeling etc.) zie Kennisbank Rechten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Bedrijfskunde/Bdk  ( Accountancy & Controlling/A&C) 3 semester I a verplicht
Vakken extern 2 semester I a verplicht