Programming in C/C++ (part II)

Faculteit Science and Engineering
Jaar 2019/20
Vakcode RC-C++2
Vaknaam Programming in C/C++ (part II)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Schedule Generator

Uitgebreide vaknaam Programming in C/C++ (part II)
Leerdoelen
Omschrijving For further information: see
Programming in C/C++
Uren per week
Onderwijsvorm Hoorcollege (LC), Opdracht (ASM), Practisch werk (PRC)
Toetsvorm Opdracht (AST), Practisch werk (PR), Presentatie (P)
Vaksoort bachelor
Coördinator J. Bokma
Docent(en) J. Bokma ,dr. F.B. Brokken
Entreevoorwaarden
Opmerkingen enrolment takes place via ProgRESS.WWW
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
BSc Artificial Intelligence 3 semester I b keuze
BSc Chemistry  (Core programme ) 3 semester I b keuze
BSc Courses for Exchange Students: Chemistry & Chemical Engineering - semester I b Chemical Engineering
MSc Applied Mathematics: Computational Mathematics  (Computational Mathematics: Guided choice) - semester I b guided choice