Cultural Psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMSB-12
Vaknaam Cultural Psychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Cultural Psychology
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- "Cultuur" kunnen analyseren vanuit een psychologisch (i.p.v een geografisch) perspectief,
- vragen kunnen formuleren over fundamentele gelijkenissen of verschillen tussen verschillende individuen in verschillende culturen,
- Cultuur-psychologische theorie en onderzoek kunnen toepassen op fundamentele menselijke thema's als emotie, moraliteit, en het zelf,
- cultuur-psychologische theorie en onderzoek kunnen toepassen op alledaagse en maatschappelijke situaties (bijv. omgaan met verschillen op de werkvloer, immigratie),
- cultuur-psychologische theorie en onderzoek kunnen gebruiken om een nieuwe en gerichte onderzoeksvraag en -hypothese te ontwikkelen (via een verplichte opdracht).
Omschrijving Het centrale thema van deze cursus betreft de fundamentele vraag of mensen, binnen maar ook over culturen heen, psychologisch fundamenteel van elkaar verschillen of juist een identieke kern hebben. De cursus is zo opgezet dat verschillende kernthema's in de psychologie worden behandeld, zoals emoties, moraliteit, zelf en identiteit, normen en sociale relaties, acculturatie en immigratie. Deze thema's worden aangevuld met thema's als het nut van en praktische problemen met cross-cultureel onderzoek. Kortom, deze cursus past theorie en onderzoek uit de culturele psychologie ook toe op het dagelijks leven (bijv. samenwerken met mensen met verschillende culturele achtergronden) en op de samenleving (bijv. immigratie). De nadruk hierbij ligt op 'cultuur' als een psychologisch (en niet een geografisch) construct, dat toegepast kan worden op ieder verschil tussen groepen mensen die het eens zijn over wat waar en van waarde is in de samenleving. De kernboodschap van de cursus is dat alhoewel theorie en onderzoek uit de culturele psychologie veel verschillen tussen mensen heeft gedocumenteerd, deze verschillen alleen begrepen kunnen worden vanuit een perspectief dat mensen in de basis fundamenteel hetzelfde zijn. In veel gevallen (emotie, moralititeit, zelf-constructie, sociale relaties) zullen we zien dat mensen dezelfde fundamentele processen delen maar deze op verschillende manieren vertalen, afhankelijk van verschillende culturele normen. Dit perspectief dat gebaseerd is op fundamentele gelijkenis (i.p.v. verschillen) suggereert hiermee dat veel culturele 'conflicten' geworteld zijn in het niet goed begrijpen van hoe de ander deze vertaalslag maakt, wat hoopvol stemt over het vinden van oplossingen voor zulke conflicten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. M. van Zomeren
Docent(en) prof. dr. M. van Zomeren
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Understanding Social Psychology across Cultures. Engaging with others in a changing world. London: Sage Smith, P.B., Fischer, R., Vignoles, V. & Bond, M.H. (2013). 9781446267110 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Social Psychology)) 1 semester I b keuze F
Msc Philosophy, Politics and Economics 1 semester I b keuze