Health Psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSMSB-11
Vaknaam Health Psychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Health Psychology
Leerdoelen Na deze cursus, de student:
-(Her)kent de fenomenen gezondheidsgedrag, aanpassing aan ziekte en het veranderen van gedrag
-Kent de belangrijkste theoretische perspectieven om deze fenomenen te begrijpen
-Is in staat om die perspectieven te combineren en te integreren
-Is in staat om kritisch te reflecteren op deze perspectieven, ook op gerelateerde methodologische aspecten van onderzoek naar deze perspectieven
-Is in staat om de perspectieven toe te passen op werkelijke gebeurtenissen en casussen
-Weet hoe eenvoudige en complexe interventies in de Gezondheidspsychologie moeten worden ontworpen
Omschrijving Gezondheid is belangrijk voor iedereen; mensen zijn dagelijks met hun gezondheid bezig, in het verkeer, bij voedselkeuzes en bij activiteiten in hun vrije tijd. In deze cursus worden de volgende drie deelgebieden van de Gezondheidspsychologie onderwezen: gezondheidsgedrag, aanpassing aan ziekte en gedragsverandering.

Bij het onderwerp “gezondheidsgedrag” gaat het vooral om het verklaren van ongezonde gedragingen zoals onveilige seks, hoge alcoholconsumptie, roken en ongezond eten. Hoe is het mogelijk dat mensen willens en wetens hun eigen gezondheid in gevaar brengen? En hoe zit het met gewoontes, goede voornemens en een lage motivatie? Aan bod komen onder andere de Theory of Planned Behavior, de Stages of Change, implementatie-intenties and het Impuls-Reflectie Model.

Bij het onderwerp “aanpassing aan ziekte” gaat het om hoe mensen zich gedragsmatig en psychologisch aanpassen aan het hebben van een ziekte. Gedragsmatige aanpassing gaat over het opvolgen van de medische voorschriften, het zelf zorgen voor sociale steun en communicatie met de dokter. Psychologische aanpassing gaat over de psychologische processen die maken dat zieken en gehandicapten ondanks hun beperkingen en lijden, toch gelukkig kunnen worden. Behandeld worden onder andere de concepten symptoom perceptie, illness beliefs, acceptatie van ziekte, en coping.

Bij het onderwerp “gedragsverandering” wordt ingegaan op het veranderen van gezondheidsgedrag, bij gezonde mensen en bij patienten. Aan bod komen de drie belangrijkste soorten overredende communicatie (fear-appeals, message framing en computer-tailoring). De effecten hiervan worden vaak in de weg gestaan door de weerstand die ze op kunnen roepen. Daarnaast komen aan bod de effectieve vaardigheden, trucs en basisprincipes die psychologen gebruiken om gedragsverandering teweeg te brengen. Om effectief (grootschalige) verandering te bewerkstelligen zijn complexe interventies nodig. Met de methode van Intervention Mapping kunnen "evidence based" interventies worden ontwikkeld.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Docent(en) prof. dr. A. Dijkstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
electronic syllabus
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Social Psychology)) 1 semester I a keuze F