Talent Development & Creativity

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSMOB-7
Vaknaam Talent Development & Creativity
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Talent Development & Creativity
Leerdoelen Na deze cursus kan de student:
- Historische ideeën en onderzoek op het gebied van talentontwikkeling en creativiteit beschrijven
- Benaderingen van ontwikkeling en selectie van talent beschrijven en een vergelijking maken tussen verschillende prestatiedomeinen, zoals de sport en het onderwijs
- Uitgangspunten voor de ontwikkeling en stimulering van talent en creativiteit analyseren in verschillende domeinen.
- Psychologische factoren definiëren die gerelateerd zijn aan talent en creativiteit en deze bediscussiëren in het licht van beleidsvorming binnen een organisatie
- Methoden voor de assessment van talent en creativiteit beschrijven en evalueren in verschillende prestatiedomeinen
- De theoretische en praktische benaderingen van talent en creativiteit aan elkaar verbinden in verschillende prestatiedomeinen
Omschrijving Binnen de sport, cultuur, bedrijven, en in het onderwijs wordt veel belang gehecht aan het selecteren en ontwikkelen van talent en creativiteit. Een duidelijke visie op talent en creativiteit is dus van belang, zodat onderzoek en beleid op het gebied van het selecteren, ontwikkelen en stimuleren van talent en creativiteit geoptimaliseerd kunnen worden. In deze cursus zal een overzicht gegeven worden van verschillende benaderingen van talentontwikkeling en creativiteit binnen verschillende domeinen, zoals de sport en het onderwijs. Daarbij worden methoden besproken om talent en creativiteit te beoordelen, evalueren en stimuleren.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort master
Co├Ârdinator dr. J.R. den Hartigh
Docent(en) dr. J.R. den Hartigh , B.C.H. Huijgen, PhD. ,dr. W.E. Kupers ,dr. A.S.M. Niessen ,prof. dr. M.W.G. van Dijk ,prof. dr. N. van Yperen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Scientific papers and book chapters (information on Nestor, online available)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester I a keuze F
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester I a keuze B