Talent Development & Creativity

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PSMOB-7
Vaknaam Talent Development & Creativity
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Talent Development & Creativity
Leerdoelen Na deze cursus kent en begrijpt de student:
- Historische ideeën en onderzoek op het gebied van talentontwikkeling en creativiteit
- Benaderingen van ontwikkeling en selectie van talent in verschillende prestatiedomeinen, met name sport, onderwijs en werk
- Uitgangspunten voor de ontwikkeling en stimulatie van talent en creativiteit in sport, onderwijs en werk
- Psychologische factoren gerelateerd aan talent en creativiteit
- Methoden voor de assessment van talent en creativiteit in verschillende prestatiedomeinen
- De overeenkomsten en verschillen tussen de benaderingen van talentontwikkeling en creativiteit in theorie en praktijk, in verschillende prestatiedomeinen.
Omschrijving Binnen de sport, muziek, bedrijven, op basis- en middelbare scholen en op universiteiten wordt veel belang gehecht aan het selecteren en ontwikkelen van talent en creativiteit. Een duidelijke visie op talent en creativiteit is dus van belang, zodat onderzoek en beleid op het gebied van het selecteren, ontwikkelen en stimuleren van talent en creativiteit geoptimaliseerd kunnen worden. In deze cursus zal een overzicht gegeven worden van verschillende benaderingen van talentontwikkeling en creativiteit, met name in de domeinen van de sport, onderwijs en werk. Daarbij worden methoden besproken om talent en creativiteit te beoordelen, evalueren en stimuleren.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort master
Coördinator dr. J.R. den Hartigh
Docent(en) dr. J.R. den Hartigh , Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Papers (accessible through Nestor)
The Complexity of Greatness: Beyond Talent Or Practice. Oxford: Oxford University Press. (Selected chapters; digital version of the book is freely accessible through library) Kaufman, S. B. (2013)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester I a keuze F
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester I a keuze B