Neuropsychological Assessment

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMNV-2
Vaknaam Neuropsychological Assessment
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Neuropsychological Assessment
Leerdoelen De cursus Neuropsychological Assessment richt zich op het leren van basisvaardigheden die van belang zijn voor de neuropsychologische diagnostiek. Na afloop van de cursus kan de student:
- testgebruik kritisch beoordelen, met betrekking tot de testleider, gedrag van de patiënt en de omgeving,
- de rationale / praktijk van neuropsychologische diagnostiek evalueren, inclusief de rationale voor deficit measurement en de invloed van gedragsmatige variabelen,
- de resultaten van de verschillende aspecten van een neuropsychologisch onderzoek (bijv. anamnese, test resultaten, medische voorgeschiedenis) integreren,
- hypotheses binnen de context van neuropsychologische (differentieel) diagnostiek formuleren en verantwoorden,
- een (differentieel) diagnostische conclusie trekken en verantwoorden.
Omschrijving Tijdens de hoorcolleges wordt ingegaan op de algemene werkwijze binnen de neuropsychologische diagnostiek. Meer specifiek wordt ingegaan op het observeren, de gespreksvoering, het formuleren van hypothesen, de interpretatie van neuropsychologische testresultaten, symptoom- en prestatievaliditeit, invloed van stoorfactoren en de klinisch neuropsychologische rapportage. Daarnaast worden studenten ingedeeld in groepen en schrijven zij als groep een casusverslag die zich richt op het interpreteren en integreren van de resultaten van een neuropsychologisch onderzoek die is uitgevoerd bij een patiënt. Tenslotte, worden via Nestor video’s van neuropsychologische testafnames aangeboden. Van studenten wordt verwacht dat zij deze video’s individueel bekijken en dat zij de bijbehorende vragen beantwoorden.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, zelfstudie
Toetsvorm computeropdrachten, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, verslag
Vaksoort master
Coördinator Dr. G.F. Gaastra
Docent(en) dr. G.A. de Haan ,Dr. A.B.M. Fuermaier ,Dr. G.F. Gaastra ,prof. dr. J.H.C. Heutink ,dr. E.M. van der Meer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A reader will be available via U-Order Printshop
Entreevoorwaarden MNV-2 kan niet gevolgd worden als MKV-1 of MKV-3 of MFV-1 of MOV-1 gevolgd wordt of reeds behaald is.
Opmerkingen De cursus wordt zowel in blok 1a als in blok 2a aangeboden en is een voorwaarde voor het starten met een klinische praktijkstage binnen de mastertrack Klinische Neuropsychologie of Clinical Neuropsychology. De cursus is niet toegankelijk voor externe studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 semester I a keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 semester II a keuze S
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester I a keuze V
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester II a keuze V