Capita Selecta Clinical Neuropsychology 2

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSMNK-6
Vaknaam Capita Selecta Clinical Neuropsychology 2
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Clinical Neuropsychology 2
Leerdoelen Na afloop van deze cursus kan de student:
(- = onderwerp kinderneuropsychologie; + = onderwerp mobiliteit en verkeersveiligheid)
- verschillende neuropsychologische functiestoornissen typeren bij kinderen
- deze stoornissen onderscheiden bij diverse aandoeningen op de kinderleeftijd
- risicofactoren en beloop benoemen voor verschillende neuropsychologische functiestoornissen bij kinderen
- de neuropsychologische diagnostiek (-behandel) cyclus typeren
+ De effecten van afgenomen mobiliteit voor individu en maatschappij beoordelen
+ De effecten van veroudering op mobiliteit en verkeersveiligheid inschatten
+ De effecten van neurologische aandoeningen (bij Dementie) op verkeersveiligheid en verkeersveiligheid inschatten
+ Compensatiemogelijkheden voor verkeersdeelnemers bepalen
+ Risico factoren identificeren voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers
Omschrijving Op Nestor staan twee onderwerpen waaruit de student er één kiest. Elk onderwerp heeft een vast pakket met literatuur (boekhoofdstukken, artikelen) dat bestudeerd moeten worden.
De onderwerpen zijn:
- kinderneuropsychologie (tentaminering in het Engels)
- mobiliteit en verkeerspsychologie (tentaminering in het Engels)
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(Capita Selecta vakken zijn gebaseerd op zelfstudie; er worden geen colleges gegeven.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
(De student kan kiezen voor een tentamen in blok 1b of in blok 2b)
Vaksoort master
Coördinator dr. Y. Groen
Docent(en) prof. dr. D. de Waard
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
see Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen niet toegankelijk voor externe studenten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze