Neuropsychologische revalidatie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PSMNB-4
Vaknaam Neuropsychologische revalidatie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Neuropsychologische revalidatie
Leerdoelen Na afloop van de cursus kent de student:
- recente inzichten op het gebied van neuropsychologische revalidatie,
- de theoretische en empirische onderbouwing van behandelmethoden,
- evidence based behandelingen,
- werkzame behandelmethoden,
- de stand van zaken per cognitief domein,
- algemene voorwaarden voor leren en herstel,
- de rol van beïnvloedende factoren (omgeving, persoonlijkheid).
Na afloop van de cursus kan de student:
- deze kennis toepassen in ofwel de eigen klinische praktijk ofwel het eigen patientgebonden onderzoek.
Omschrijving Gangbare behandelmethoden en –modellen bij de neuropsychologische revalidatie van volwassenen met cognitieve, emotionele en gedragsmatige stoornissen door hersenletsel, hersenziekten of neuropsychiatrische aandoeningen worden besproken, voortbouwend op kennis ten aanzien van klinische neuropsychologie. De volgende domeinen komen aan de orde: geheugen, taal, motoriek, perceptie, aandacht, executieve functies,sociale cognitie en mentale vermoeidheid. Assumpties en modellen die aan de verschillende benaderingen ten grondslag liggen worden besproken, evenals de empirische evidentie waarmee ze onderbouwd worden. Er wordt hierbij ingegaan op methodologische problemen zoals de invloed van spontaan herstel, individuele verschillen en de keuze van evaluatieinstrumenten.In dit vak wordt er veel tijd besteed aan casuistiek.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. J.M. Spikman
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. J.M. Spikman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen op Nestor.
Neuropsychologische Behandeling. Ponds, R., Heugten, C. van, Fasotti, L.,& Wekking, E.(Red.)(2010). Amsterdam: Boom 9789085064343 €  99,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester II b keuze B