Advanced clinical neuropsychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMNB-1
Vaknaam Advanced clinical neuropsychology
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Advanced clinical neuropsychology
Leerdoelen Na afloop van deze cursus zal de student veelvoorkomende kwesties die relevant zijn voor de klinische neuropsychologie in meer detail kennen. Bijvoorbeeld:
- de kostendekking in de klinische neuropsychologie,
- vermoeidheid (fatigue) bij patiënten met neurologische aandoeningen,
- stoornissen in ziektebesef en –inzicht,
- psychologische en psychiatrische aspecten van hersenaandoeningen,
- de capaciteit om medische of financiële beslissingen te nemen.
Omschrijving Deze cursus biedt een geavanceerde beschouwing van hersen-gedragsrelaties van belangrijke neuropsychologische en psychologische fenomenen bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. In tegenstelling tot andere cursussen binnen de neuropsychologie waar de nadruk vaak ligt op klassieke neuropsychologische syndromen (bijv. agnosie) en de symptomen van neurologische aandoeningen (bijv. van CVA of traumatisch hersenletsel), richt deze cursus zich op meer algemene fenomenen en problemen waar clinici die werken met patiënten met neurologische aandoeningen vaak mee geconfronteerd worden. De fenomenen die worden besproken in de colleges (bijv. vermoeidheid, suïcidaliteit) hebben een behoorlijke impact op het welzijn van patiënten en families. Benaderingen voor de assessment en management van deze problemen worden gepresenteerd. Daarnaast worden relevante onderwerpen voor het beroep van neuropsycholoog besproken inclusief ziektebesef en -inzicht en de capaciteit om medische en financiële beslissingen te nemen. Studenten vergaren kennis op basis van klinische case studies en onderzoeksresultaten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
Vaksoort master
Coördinator dr. J. Koerts
Docent(en) dr. J. Koerts
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A reading list will be published on Nestor.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Spring semester (Feb-Jun) - semester II a keuze PS
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 semester II a keuze F
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester II a keuze B