Repeated Measures

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSMM-2
Vaknaam Repeated Measures
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Repeated Measures
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- de meest gebruikte modellen kennen en begrijpen voor het analyseren van herhaalde metingen en van multivariate data,
- kunnen beredeneren welk model het meest geschikt is voor een bepaalde empirische toepassing,
- het gekozen model kunnen toepassen op een empirische data set met behulp van SPSS,
- de resultaten op correcte wijze kunnen interpreteren.
Omschrijving Bij herhaalde metingen worden een of meer variabelen bij dezelfde proefpersonen meermalen gemeten. Men spreekt dan wel over binnen-proefpersoon designs. Bij zulke designs zijn effecten vaak eerder aan te tonen dan bij tussen-proefpersoon designs. Voor de analyse van deze designs kunnen variantie-analysetechnieken (ANOVA) worden gebruikt: random effect ANOVA of multivariate technieken, gebruik makend van MANOVA (multivariate variantie-analyse). Voorts wordt besproken wat te doen als deze methoden niet kunnen worden toegepast, nl. het multilevel model for change. Het eerste deel van de cursus wordt besteed aan het leggen van een stevige basis in ANOVA en MANOVA, want dat is essentieel voor het begrijpen van de herhaalde metingen analyses. Verder zal discriminant analyse worden besproken als een nuttige follow-up analyse van een MANOVA.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege
(Repeated measures mag niet gevolgd worden als Multivariate modellen gevolgd is.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. M.E. Timmerman
Docent(en) dr. J.N. Tendeiro ,prof. dr. M.E. Timmerman
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader (to be downloaded from Nestor)
Using multivariate statistics (2012). International ed of 6th revised ed.
Barbara G. Tabachnick & Linda S. Fidell 0205890814 ca. €  65,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 1. Dit vak vereist een goede en parate kennis van variantie-analyse en regressie-analyse (d.w.z. op Statistiek 3 niveau).
2. Het boek van Tabachnick & Fidell is ook beschikbaar in een druk uit 2013, ISBN 1292021314; Pearson New International Edition. De inhoud van dit boek is exact hetzelfde als het bovengenoemde boek, alleen de volgorde van de hoofdstukken is (niet storend) anders.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students MSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Behavioural Neurosciences  (Electives: courses from other tracks) 2 semester I a keuze
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Cognitive Neuroscience & Modelling  (Compulsory course units) 1 semester I a verplicht
MSc Behavioural and Cognitive Neurosciences: Molecular & Clinical Neurosciences  (Electives: courses from other tracks) 2 semester I a keuze
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Cognitive Psychology and Psychophysiology)) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Theory and History of Psychology)) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Environmental Psychology) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical neuropsychology) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Psychology) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Applied Social Psychology)) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische Neuropsychologie) ) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Ontwikkelingspsychologie)) 1 semester I a keuze M
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 semester I a keuze M