Diagn. en interv. voor de kl. psy.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PSMKV-1
Vaknaam Diagn. en interv. voor de kl. psy.
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Diagnostiek en interventie voor de klinische psychologie
Leerdoelen Het hoofddoel van het practicum:
Het kunnen toepassen van kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek en interventies voor de klinische praktijk.

Leerdoelen:
Na afloop van dit vak kan de student:
- alle stappen van het gedragstherapeutische proces (van kennismaking tot afsluiten van therapie) toepassen bij een zelf-controleprobleem bij een volwassen persoon,
- alle fasen van het gedragstherapeutische proces beschrijven,
- zijn keuzes op het gebied van diagnostiek en interventies beargumenteren,
- reflecteren op eigen leerproces vanuit het perspectief van therapeut en van cliënt,
- een holistische theorie, functieanalyse, en betekenisanalyse opstellen,
- registratieopdrachten ontwerpen,
- een behandelplan opstellen,
- zijn kennis over psychodiagnostiek en interventies toepassen bij volwassenen met enkelvoudige problematiek in een klinische praktijkstage,
- zijn kennis van gevorderde gespreksvoering toepassen bij enkelvoudige problematiek,
- een therapeutische relatie hanteren bij enkelvoudige problematiek,
- kortdurende cognitief gedragstherapeutische interventies toepassen bij enkelvoudige problematiek onder supervisie van een psycholoog,
- aan de hand van een casus de factoren bespreken die belangrijk zijn bij de opvoeding van kinderen met een ontwikkelingsstoornis.
Omschrijving Het practicum wordt gegeven in werkgroepen van plm. 20 deelnemers. Naast een korte theoretische inleiding wordt systematisch aan de hand van casusmateriaal geoefend met de verschillende fasen in het klinische contact, lopend van kennismaking en assessment, via het opstellen van een interventieplan en het uitvoeren daarvan, tot de evaluatie. De integratie van diagnostiek / assessment en interventies vindt plaats in een onderlinge gedragsmodificatie oefening.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm verslag
(100% presentie vereist)
Vaksoort master
Coördinator dr. W.J.P.J. van Hout
Docent(en) drs. N. Boersma , diverse docenten ,dr. W.J.P.J. van Hout
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Korrelboom, K. & ten Broeke, E.(2014) 97890 469 03 810 €  69,50
Syllabus MKV-1 ca. €  5,00
Entreevoorwaarden MKV-1 kan niet gevolgd worden als MNV-1/MNV-2 of MOV-1 of MKV-3 of CSCP01/CSCP02 of MFV-1 gevolgd wordt of reeds behaald is. Voor dit vak is voldoende beheersing van de Nederlandse taal (NT2 niveau) een vereiste.
Opmerkingen Dit vak wordt ook in Blok IIa gegeven en is een voorwaarde voor een praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie. Het vak is niet toegankelijk voor externe studenten.
Omwille van het waarborgen van de onderwijskwaliteit, kan er een limiet worden gesteld aan het aantal deelnemers. Hierbij hebben studenten in de richting waarbij deze cursus hoort voorrang.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Psychology) ) 1 semester II a keuze S
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 semester I a keuze V
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 semester II a keuze V