Masterthese: Klinische Psychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMKT-10
Vaknaam Masterthese: Klinische Psychologie
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterthese klinische psychologie
Leerdoelen Na het succesvol afronden van de masterthese is de student in staat om:
- psychologische theorieën te gebruiken om een onderzoeksvraag te formuleren, onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren en de resultaten ervan te evalueren;
- methodologische kennis te gebruiken om een passend onderzoeksdesign te ontwikkelen, onderzoek uit te voeren en de resultaten adequaat te analyseren;
-over het onderzoek te communiceren in een individueel geschreven onderzoeksrapport en een mondelinge presentatie;
- succesvol met anderen samen te werken
- als een praktijkstage deel uitmaakt van de masterthese: studenten zijn in staat om hun theoretische kennis en praktische vaardigheden toe te passen in een klinisch psychologisch beroepenveld. Daarnaast wordt gestart met de ontwikkeling van een professionele beroepshouding.
Omschrijving De masterthese is het eindproduct van het masterthese-project. Het is een academisch paper waarin wordt gerapporteerd over het wetenschappelijke onderzoek dat de student individueel heeft verricht. Daarnaast kan de masterthese een verslag omvatten van een praktijkstage. In het masterthese-onderzoek houdt de student zich bezig met alle fasen van wetenschappelijk onderzoek. Het onderwerp van de masterthese past binnen het specifieke masterprogramma en wordt bepaald in overleg met de mastherthese-supervisor. Het onderzoek kan intern uitgevoerd worden bij de eigen afdeling Psychologie, maar ook bij een externe organisatie. De studielast van de masterthese omvat altijd 30 EC. Als een praktijkstage onderdeel is van het afstuderen en een verslag van de praktijkstage onderdeel is van de masterthese dan is de studielast van het masterthese-onderzoek minstens 11 EC. Het masterthese-onderzoek en het schrijven van de masterthese worden direct gesuperviseerd door een staflid. Het mastertheseproject dient binnen een jaar te worden afgerond.
Uren per week
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm practicum, werkstuk (individueel)
(Naast de kwaliteit van de masterthese worden ook de verrichtingen en het gedrag van de student tijdens het mastertheseproject meegenomen in de beoordeling (zie het masterthese-beoordelingsformulier).)
Vaksoort master
Coördinator M.C. Eisma, PhD.
Docent(en) various instructors
Entreevoorwaarden Bachelor Psychologie
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (Klinische psychologie)) 1 hele jaar keuze