Capita Selecta Therapy

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMKK-6
Vaknaam Capita Selecta Therapy
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Therapy
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- zelfstandig een specifiek deel van de literatuur over klinische psychologie bestudeerd hebben,
- deze literatuur gedegen kennen en begrijpen,
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, en
- de opgedane kennis en de eigen mening hierover mondeling of schriftelijk kunnen overbrengen.
Omschrijving De student leest individueel de gespecialiseerde literatuur uit het literatuurpakket (zie daarvoor Nestor) en legt daarover een mondeling tentamen af.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm mondeling tentamen
((schriftelijk of mondeling))
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. T.K. Bouman
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuurlijst beschikbaar op Nestor / Literature list available on Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 1) Het vak kan slechts 1x worden geregistreerd op de cijferlijst. Het is dus NIET mogelijk om tweemaal MKK-6 met verschillende literatuurpakketten te volgen.
2) Zie Nestor voor de specifiek wijze en data van tentaminering

3) Niet toegankelijk voor externe studenten
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze