Diagnostic Models and Strategies

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSMKK-5
Vaknaam Diagnostic Models and Strategies
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Diagnostic Models and Strategies
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- zelfstandig een specifiek deel van de literatuur over klinische psychologie bestudeerd hebben,
- deze literatuur gedegen kennen en begrijpen,
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, en
- de opgedane kennis en de eigen mening hierover mondeling kunnen overbrengen.
Omschrijving De student leest individueel de gespecialiseerde literatuur (zie Nestor) uit het literatuurpakket en legt daarover een een mondeling tentamen af.
Uren per week
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm tentamen
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. T.K. Bouman
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuurlijst beschikbaar op Nestor
Entreevoorwaarden Dit vak is NIET toegankelijk voor studenten die MKB3 (Diagnostische modellen en strategieën) hebben gevolgd.
Opmerkingen 1) Het vak kan slechts 1x worden geregistreerd op de cijferlijst. Het is dus NIET mogelijk om tweemaal MKK-5 met verschillende literatuurpakketten te volgen.
2) Zie Nestor voor de specifiek wijze en data van tentaminering
(niet toegankelijk voor externe studenten)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze