The social psychology of communication

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSMIN09
Vaknaam The social psychology of communication
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam The social psychology of communication
Leerdoelen Na deze cursus is de student in staat om de volgende vragen te beantwoorden:

1.Waar praten we over?
2.Hoe spreken we?
3.Wat laten we zien in onze communicatie?
4.Hoe verschillen culturen?
5.Hoe kunnen we de complexiteit van communicatie begrijpen?
6.Hoe communiceren we via nieuwe media?
7.Hoe communiceren we met computers?

De student is in staat om; de fenomenen die gerelateerd zijn aan deze vragen te herkennen, theorieën en concepten toe te passen en om verschillende theoretische invalshoeken te integreren.

De student is in staat om de diverse (wetenschappelijke) literatuur op het gebied van communicatie te lezen en te begrijpen.
Omschrijving Communicatie is de kern van sociaal gedrag. Effectieve communicatie maakt het voor mensen mogelijk om fysieke en sociale behoeften te bevredigen en dingen te bereiken die ze als individu nooit zouden kunnen bereiken. Deze cursus gaat onder andere over sociale fenomenen zoals crossculturele communicatie, stemgebruik en nonverbale communicatie, liegen, taalgebruik, het uiten en herkennen van emoties, roddelen en kletsen, wat we normaal en gepast vinden in communicatie en communicatie via nieuwe media. Deze cursus gaat niet alleen over wat mensen zeggen, maar ook over waarom mensen op een bepaalde manier communiceren. Om evolutionaire of andere redenen kan het zijn dat mensen steun van anderen willen, dat ze anderen willen beïnvloeden of dat ze erbij willen horen. In pogingen om misscommunicatie en conflict te voorkómen moet rekening worden gehouden met dergelijke motieven, door aandacht voor bijvoorbeeld non-verbale signalen zoals emoties, gebaren en stemkenmerken en door er rekening mee te houden dat mensen elkaar soms bedriegen. Tegen deze achtergrond is communicatie via het Internet een interessant hedendaags fenomeen met zowel voor- als nadelen. De rol van sociale context bij communicatie komt ook aan de orde, bijvoorbeeld in groepsmarkeringen en in de rol van de sociale status van de bron van informatie. Met behulp van beschrijvingen van dergelijke fenomenen en verschillende theorieen, geeft de sociale psychologie een inspirerende kijk op een alledaags fenomeen.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Online videos and literature on Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS
Minor Psychology in Society 3 semester I a keuze