Psychology in the workplace

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSMIN03
Vaknaam Psychology in the workplace
Niveau(s) universitaire minor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Psychology in the workplace
Leerdoelen Deze cursus biedt een theoretische en praktische orientatie op de psychologische benadering van werk en werkontwerp, organisaties en organisatieveranderig, evenals personeelskwesties en human-resource ontwikkeling. De cursus overziet een breed gebied van onderwerpen, zoals de invloed van persoonelijke verschillen op werk-gerelateerde variabelen, personeelsselectie ebn -evaluatie, training en ontwikkeling, attitude en motivatie, leiderschap en macht, groepsdynamiek, organisatiestructuren en -klimaat. The kennis die met deze cursus wordt vergaard is ook bedoeld als relevant en nuttig voor je eigen persoonlijke en professionele bestaan.
Na deze cursus zullen studenten
- psychologie kunnen toepassen op menselijk gedrag bij het werk door het selecteren van de juiste strategieen of theorieen om voorkomende problemen op te lossen,
- kunnen uitleggen hoe en waarom I/O-psychologie zowel een theoretisch als een toepassingsgericht veld is,
- kunnen uitleggen wat een theore is en waartoe deze dient,
- verschillende theoretische perspectieven kunnen onderscheiden voor elk van de besproken onderwerpen,
- kunnen aangeven hoe de resultaten van onderzoek al dan niet worden toegepast in de praktijk,
- algemene kennis bezitten van "industrial" en "organisational" aspecten van de I/O-psychologie.
Omschrijving De Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP) bestudeert via drie invalshoeken hoe persoonlijke, sociale en omgevingsvariabelen gerelateerd zijn aan affect, cognities en gedrag van mensen in hun werksituatie. De drie hoofdstromen (A, O en P) zullen worden toegelicht, geïllustreerd en kritisch geëvalueerd. Specifieke onderwerpen die aan de orde komen zijn: de taakverrichting, de gezondheid en het welzijn van de individuele werknemer (A), werkmotivatie, leiderschap en macht, en groepsprocessen zoals samenwerken, conflicten, en besluitvorming (O), en de voorwaarden en de effecten van het personeelsbeleid van de organisatie (P).
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. N. Yan
Docent(en) dr. S.P. Adams
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Work in the 21st century: An introduction to Industrial and Organizational Psychology (2019, 6th ed. EMEA ed.) Wiley. Landy, F.J. & Conte, J.M. 978-1-119-59026-2 ca. €  60,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Please note: The older, 3rd edition book overlaps by 90-95% but was poorly rated by students. I will teach the course assuming you have the 4th edition book; you use an older version at your own risk.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Minor Psychology in Society 3 semester I b keuze