CS: Interventies in Klinisch Forensische Psy & Vi

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSMFK-1
Vaknaam CS: Interventies in Klinisch Forensische Psy & Vi
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Interventies in Klinisch Forensische Psychologie & Victimologie
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- zelfstandig een specifiek deel van de literatuur over klinische psychologie bestudeerd hebben,
- deze literatuur gedegen kennen en begrijpen,
- hoofd- en bijzaken kunnen scheiden, en
- de opgedane kennis en de eigen mening hierover mondeling of schriftelijk kunnen overbrengen.
Omschrijving Studenten bestuderen individueel een literatuurpakket dat wordt geexamineerd met een paper of (mondeling) tentamen. Een overzicht van literatuurpakketten is beschikbaar op Nestor, en bevat onderwerpen als
- interventies voor specifieke groepen of typen daders,
- interventies voor slachtoffers, zoals bijvoorbeeld interventies gericht op traumaverwerking, rouw, slachtoffer-dader bemiddeling,
- specifieke interventie-technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, motivationeel interviewen, forensische assertive community treatment.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm mondeling tentamen
(mondeling of schriftelijk examen)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. T.K. Bouman
Docent(en) Prof. Dr. J.K. Daniels ,dr. J. Karsten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
a list containing the literature packages is available on Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Studenten kunnen slechts 1 literatuurpakket van 5 EC kiezen in deze cursus
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze