Literatuurpakket Cognitive Psy.

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSMCK-5
Vaknaam Literatuurpakket Cognitive Psy.
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Literatuurpakket Cognitive Psychologie
Leerdoelen Studenten verdiepen hun kennis en inzicht op een onderwerp naar keuze op het gebied van gedrag, cognitie en brein.
Leerdoelen zijn variabel, afhankelijk van de bestudeerde literatuur; ter specificatie van de examinator.
Na succesvolle afronding van de literatuurstudie zal de student:
- zelfstandig de belangrijke punten in geavanceerde, wetenschappelijke literatuur kunnen onderscheiden;
- op diepgaand niveau inzicht hebben in een onderwerp of methode op het betreffende gebied (van hersenen, cognitie, en gedrag);
- op wetenschappelijk niveau schriftelijke of mondelinge vragen kunnen beantwoorden over dit onderwerp of deze methode, of er een verslag over kunnen schrijven.
Omschrijving Literatuurstudie over een, in overleg tussen student en docent te bepalen, onderwerp binnen het gebied van hersenen, cognitie, en gedrag. Het onderwerp kan nauw aansluiten bij het onderwerp van de masterthese. Supervisie wordt dan door de (toekomstige) begeleider van de masterthese gegeven.
De student kan ook zelf een onderwerp aandragen en daar een docentbegeleider bij zoeken.
Het onderwerp kan ook geavanceerde meettechnieken en analysemethoden betreffen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm mondeling tentamen, werkstuk (individueel)
(Verschillende toetsvormen zijn mogelijk, zoals essay en schriftelijk of mondeling tentamen. Bij het begin van de literatuurstudie maken student en docent duidelijke afspraken hierover en over de wijze van beoordeling.)
Vaksoort master
Coördinator dr. P.H. de Vries
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het is mogelijk een onderwerp te kiezen dat aansluit bij het mastertheseonderzoek. Hierdoor kan de tijd die besteed wordt aan dit onderwerp met 5EC worden uitgebreid.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze