Coaching

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSMAV-5
Vaknaam Coaching
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
(dit vak wordt ook buiten deze periode aangeboden; zie opmerkingen)
(het vak bestaat uit twee blokken en wordt 3x per jaar aangeboden.)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Coaching
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- zelfstandig een coachtraject kunnen opzetten,
- de inhoud van verschillende fasen en gesprekstypen van een coachingstraject kennen en kunnen uitleggen,
- een coachcontract kunnen maken,
- de cognitieve gedragmatige benadering kunnen toepassen in een coachingstaject,
- weten hoe diverse andere psychologische theorieën en benaderingen in de coachingspraktijk worden toegepast.
- een veilige leeromgeving bieden aan volwassenen tijdens hun leer- en ontwikkelingsproces.
Omschrijving Coachen is een persoonlijke en organisatie ontwikkelingsactiviteit die de afgelopen jaren sterk in populariteit is gestegen. In het eerste blok wordt in 7 bijeenkomsten van 4 uur geleerd hoe de psychologie op theoretisch en vaardighedengebied hier een professionele bijdrage aan kan leveren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan kenmerken van de verschillende fasen van een coachingstraject en wordt gereflecteerd op de intra- en interpersoonlijke en groepsdynamische processen en zal worden geoefend met de bijbehorende vaardigheden. Na het eerste blok vindt een voortgangstoets plaats over de bestudeerde literatuur en besproken stof. In het tweede blok wordt het geleerde in praktijk gebracht door het opzetten en uitvoeren van een coachingstraject voor een student die als deelnemer aan de cursus Groepsdynamische vaardigheden of Onderwijsvaardigheden leert om een practicumgroep gericht op het aanleren van professionele vaardigheden te begeleiden. Het coachingstraject bestaan o.a. uit het opstellen van een coachingscontract waarin leer-en ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd, het observeren van werkgedrag en het reflecteren daarop in coachingsgesprekken en het maken van een eindverslag.
Uren per week 4
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm schriftelijke opdrachten
(Naast 100% aanwezigheid wordt er een voortgangstoets afgenomen en schrijft u een reflectieverslag)
Vaksoort master
Coƶrdinator dr. J.A.M. Heesink
Docent(en) R.E. Bucur, MSc. , S. Dolderer, MSc. ,dr. J.A.M. Heesink , J.C. Vogel, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Mastery in Coaching Passmore, Jonathan (2014) 9780749471798 ca. €  37,00
Sylabus
The psychology of Coaching and Mentoring (2 hoofdstukken Passmore, Peterson & Freire (2013) 978-1-119-99315
Entreevoorwaarden Deze cursus kan alleen gevolgd worden door studenten van de Mastertracks Talent Development & Creativity en Work and Organizational Psychology.
Opmerkingen Deze cursus wordt drie maal per jaar zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden (Blok 1a+1b, blok 1b+2a en blok 2b+1a).
Deze veelheid van mogelijkheden leidt tot varianten van de cursuscode in ProgressWWW. Uiteindelijk komt de code MAV-5 op het diplomasupplement.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester I b keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester I a keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Talent Development and Creativity) ) 1 semester II b keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester II b keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I a keuze S
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Work, Organizational and Personnel Psychology)) 1 semester I b keuze S