Literatuurtentamen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSM-LT
Vaknaam Literatuurtentamen
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literatuurtentamen
Leerdoelen De leerdoelen hangen af van het onderwerp en de bestudeerde literatuur, die door de examinator worden vastgesteld. In het algemeen heeft de student na een literatuurstudie op een bepaald gebied van de Psychologie, kennis van en inzicht in dat gebied.
Omschrijving Een literatuurtentamen betreft een tentamen over een tussen student en docent onderling overeengekomen onderwerp en literatuur. Dit tentamen kan schriftelijk of mondeling afgelegd worden. In principe kan elk staflid benaderd worden voor het afleggen van een literatuurtentamen; studenten dienen in eerste instantie zelf een begeleider te benaderen. Deze literatuurstudie is als eerste bedoeld om tekorten van 2, 3 of 4 EC weg te werken. Daarnaast is het de bedoeling dat studenten 5 EC kunnen behalen op een gebied dat niet in de cursussen wordt aangeboden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(U kunt maar één keer een literatuurtentamen opnemen in uw examenprogramma.)
Toetsvorm deelname
(mondeling, schriftelijk)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Entreevoorwaarden U dient eerst contact op te nemen met de vak-coördinator.
Opmerkingen Na inschrijving in deze cursus in Progress, wordt toegang gegeven tot de Nestor community "Literature Study" met verdere informatie.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze
Ma psychologie (NL)  (Ma psychologie (keuze vakken)) 1 hele jaar keuze