Master Internship Clinical Forensic Psychology & V

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PSEMFI-10
Vaknaam Master Internship Clinical Forensic Psychology & V
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master Internship Clinical Forensic Psychology & Victimology
Leerdoelen Na de stage kan je:
- Verworven academische kennis ten aanzien van psychologische behandeling en/of psychodiagnostisch onderzoek toepassen in een specifieke werksetting
- Verworven (academische) vaardigheden ten aanzien van behandeling en/of psychodiagnostisch onderzoek toepassen in een specifieke werksetting
- Reflecteren op en communiceren over ethische kwesties samenhangend met het werken als psycholoog
- Expliciteren van wetenschappelijk verantwoorde keuzes t.a.v. een behandeling en/of psychologisch onderzoek en daarover rapporteren
- In de praktijk verkregen wetenschappelijke resultaten, inzichten of concepten kritisch evalueren
- Deze in de praktijk verworven inzichten gebruiken bij vragen t.a.v. een behandeling of psychodiagnostisch onderzoek
- Effectief (samen)werken in een specifieke werksetting
- Reflecteren op eigen mogelijkheden en beperkingen t.a.v. het functioneren als psycholoog
- De verworven professionele houding verder ontwikkelen
Omschrijving Tijdens de praktijkstage in de master maak je kennis met een specifiek werkveld binnen de psychologie aansluitend bij de door jou gevolgde mastertrack. Je doet ervaring op met de meest voorkomende werkzaamheden die door de psycholoog in de desbetreffende setting wordt uitgevoerd. Daarbij zet je je tot dan toe verworven academische kennis en vaardigheden in en toets je de werkzaamheden aan het vanuit de opleiding meegekregen academisch referentiekader.
Een tweede belangrijk doel tijdens de stage is het ontdekken van de mogelijkheden en beperkingen in je functioneren als psycholoog in de specifieke stagesetting: hoe vind je het om als psycholoog (in deze specifieke setting) werkzaam te zijn en wat betekent dat voor jouw toekomst?
Voor het behalen van je stage (20 EC) dien je aan het eind daarvan in staat te zijn om de meest reguliere en eenvoudige werkzaamheden in jouw stagesetting onder werkbegeleiding zelfstandig uit te kunnen voeren. Voor een 10 EC stage geldt dat je zicht moet hebben gekregen op deze werkzaamheden door meekijken of zelf doen.
Verplichte onderdelen tijdens de praktijkstage voor zowel 20 als 10 EC-stages zijn de intervisiebijeenkomsten met mede-stagiaires tijdens je stageperiode en het schrijven van een stageverslag.
Uren per week
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm deelname, stageverslag
(Naast deelname en stageverslag weegt de beoordeling door de stagesupervisor mee.)
Vaksoort master
Docent(en) dr. E.C. Bennik ,drs. E.R. de Jong
Entreevoorwaarden Toegelaten tot de mastertrack CFP&V
Vaardigheidsvak van het gevolgde track met voldoende resultaat hebben afgerond
Opmerkingen De stageprocedure is op Nestor in de omgeving (pre) Praktijkstage te vinden. Je wordt geacht voordat je met de stage begint deze te hebben doorgenomen en de daarin beschreven regels na te leven.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma psychologie (EN)  (Ma psychologie (Clinical Forensic Psychology & Victimology) ) 1 hele jaar keuze