Honours Research practicum

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSBE2-HO9
Vaknaam Honours Research practicum
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar (Het practicum wordt gecombineerd met PSBE2-HO6 "research internship I")
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Honours Research practicum
Leerdoelen Aan het eind van de cursus kunnen studenten:
- de theoretische achtergrond, methode, analyses en interpretatie/conclusies van een psychologisch onderzoek in APA formaat rapporteren,
- hypotheses en onderzoek ontwerpen dat volgt uit de interpretatie van beschikbare data,
- data in beknopte en informatieve vorm presenteren.
Omschrijving Studenten participeren in de lopende onderzoekslijn van een staflid verbonden aan Heijmans instituut voor Psychologisch onderzoek. De volgende vaardigheden komen aan bod:
- zoeken en kritisch lezen en evalueren van literatuur,
- formuleren van relevante onderzoeksvragen en hypotheses,
- ontwerpen van een onderzoeksproject,
- data verzamelen,
- data analyseren (beschrijvende statistiek, en selecteren en uitvoeren van analyses die passen bij het onderzoeksontwerp), en
- individueel presenteren van de resultaten, zowel schriftelijk als mondeling.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
N/A
Entreevoorwaarden Toelating tot Excellentie traject Psychologie of verdiepende gedeelte Honours College
Opmerkingen Door de combinatie met Research Internship I, moeten de studenten rekening houden met een tijdsinvestering van ongeveer 10 uur per week in hun onderzoeksproject.
(Not accessible to external students).

Deze cursus vervangt PSBA2-09 voor studenten in het excellentie programma of het Honours College
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
GMW Excellentietraject psychologie - hele jaar verplicht