Clinical psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSBE2-22
Vaknaam Clinical psychology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Clinical psychology
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zal de student:
- kunnen bespreken hoe abnormaal gedrag en de diagnose van psychopathologie worden vastgesteld,
- gedetailleerd de kenmerken van, de theorieën over, en de behandeling van verscheidene vormen van psychopathologie kunnen beschrijven.
NB. Een lijst van 20 meer expliciete leerdoelen wordt online beschikbaar gemaakt aan het begin van de cursus.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om een oriëntatie op een hoofdtak van de psychologie te geven. De klinische psychologie houdt zich bezig met het verklaren en verhelpen van psychopathologie door middel van diagnostiek, therapeutische interventie, en onderzoek.
Uren per week
Onderwijsvorm hoorcollege
(twee keer per week)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
(Computeropdrachten: SlimStampen lessen (verplicht bij online thuistentamen))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M. aan het Rot
Docent(en) dr. M. aan het Rot , guest lecturers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
+ 1-2 scientific articles tbd -
Capita Selecta in Clinical Psychology (2020) Pearson Education Ltd, 2nd edition. Various / M. aan het Rot & M.J.J. Lommen 9781839615399 ca. €  12,00
Psychopathology: Research, Assessment, and Treatment - Custom for University of Groningen (2015) Wiley & Sons Ltd, 2nd edition. Graham Davey / University of Groningen 9781119922490 ca. €  35,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Beide boeken zijn 2de edities. De 1ste edities kunnen NIET gebruikt worden.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba2 (EN) psychologie) 2 semester I b verplicht
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS