Klinische psychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSBA2-22
Vaknaam Klinische psychologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Klinische psychologie
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus kan de student:
- uitleggen hoe hoe abnormaal gedrag en de diagnose van psychopathologie worden vastgesteld,
- gedetailleerd de kenmerken van, de theorieën over, en de behandeling van verscheidene vormen van psychopathologie beschrijven.
Een lijst van 20 meer expliciete leerdoelen is beschikbaar op Nestor.
Omschrijving Het doel van deze cursus is om een oriëntatie op een belangrijke tak van de psychologie te geven. Klinische psychologie houdt zich bezig met het verklaren en verhelpen van afwijkend gedrag (d.w.z. psychopathologie). Dit wordt gedaan door middel van diagnostiek, therapeutische interventie, en onderzoek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) dr. M. aan het Rot , diverse docenten , Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Capita Selecta in Clinical Psychology - Compiled by I. Wessel & M. aan het Rot for the courses PSBA2-22 and PSBE2-22 (2012) Pearson Education Limited. 9781781349670 ca. €  30,00
Psychopathology: Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology - Custom for University of Groningen (2014) Davey, G. 9781119922490 ca. €  38,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Er is een eerste versie van het boek Psychopathology (ISBN 9781118504932) die NIET moet worden gebruikt bij dit vak.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester I b verplicht