Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSBA2-08
Vaknaam Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek
Leerdoelen Aan het einde van de cursus kunnen studenten:
1) De aard van het wetenschappelijk proces beschrijven en hoe deze van toepassing is op psychologie als onderzoeksveld
2) De principes van experimenteel onderzoeksontwerp beschrijven
3) De ethische kwesties bij het uitvoeren van psychologisch onderzoek toelichten
4) De verschillende methoden en technieken van gegevensverzameling en -verwerking beschrijven die gebruikt worden bij psychologisch onderzoek
5) Identificeren welk onderzoeksontwerp het meest geschikt is om een reeks onderzoeksvragen te beantwoorden
Omschrijving Deze cursus bespreekt en gaat dieper in op de stof uit andere cursussen waar experimenteel ontwerp en gegevensanalyse werd besproken. Aan de hand van voorbeelden worden verschillende valkuilen in het ontwerp behandeld. De nadruk wordt gelegd op het vinden van een geschikte opzet voor een gegeven onderzoeksvraag, praktische aspecten van dataverwerking en de ethische verantwoordelijkheden van de onderzoeker.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. A. Sarampalis
Docent(en) L.S. Krook, MSc.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen via links op Nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba2 psychologie) 2 semester II a verplicht
Open Colleges GMW (contractonderwijs)  (Ba psychologie) 1 semester II a keuze