Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSB3N-OP03
Vaknaam Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Leerdoelen Na afronding van de cursus kan de student:
- de belangrijkste principes van een procesbenadering van ontwikkeling herkennen, omschrijven en uitleggen
- aangeven wat belangrijke principes zijn bij opvoeding en onderwijs
- inzichten vanuit een procesbenadering van ontwikkeling gebruiken tijdens het kritisch beschouwen van wetenschappelijk onderzoek naar zowel normale als afwijkende ontwikkeling binnen de onderwijs- en opvoedingscontext en van praktijkvoorbeelden vanuit de praktijk van jeugdzorg en onderwijs
- het perspectief van de procesbenadering op ontwikkeling kunnen gebruiken om een maatschappelijk actueel onderwerp rondom opvoeding en onderwijs te evalueren
- kritisch reflecteren op een maatschappelijk opvoedings- of onderwijsonderwerp en beargumenteren met wetenschappelijke literatuur
Omschrijving Deze cursus gaat over de ontwikkeling van kinderen en jongeren in twee centrale opvoedingscontexten: het gezin en de school. Een breed scala aan onderwerpen binnen het veld van onderwijs en opvoeding wordt behandeld, uitgaand van een procesbenadering van ontwikkeling. Centraal staat de rol van interactie van het kind met volwassenen en leeftijdsgenoten binnen de opvoedings-en onderwijscontext, en de invloed daarvan op het ontwikkelingsproces. Hierbij komen een reeks aan thema’s aan de orde, zoals het belang van taal in opvoeding, motivatie en emoties bij leren en gedrag in de klas, adaptiviteit in volwassene-kind interactie, stimuleren van talentontwikkeling in school, en pesten en vriendschappen in de omgang met leeftijdsgenoten. Aanvullend op de theoretische colleges geven een aantal gastsprekers uit de praktijk de huidige stand van zaken in het werkveld van opvoedingsondersteuning en – gezinsbehandeling en regulier en speciaal onderwijs weer.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. H.W. Steenbeek
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. H.W. Steenbeek ,dr. M.W.G. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
wordt nog nader bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II b OP