Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PSB3N-OP03
Vaknaam Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
Leerdoelen Na afronding van de cursus kan de student:
- de belangrijkste principes van de complexe dynamische systeem theorie van ontwikkeling herkennen, omschrijven en uitleggen, daarbij kan de student hoofd- van bijzaken onderscheiden (inzicht);
- aangeven wat belangrijke principes zijn bij opvoeding (weten);
- aangeven wat belangrijke principes zijn bij onderwijs (weten);
- inzichten vanuit de complexe dynamische systeem theorie van ontwikkeling gebruiken tijdens het kritisch beschouwen van wetenschappelijk onderzoek naar zowel "normale" als "afwijkende" ontwikkeling binnen de onderwijs- en opvoedingscontext (toepassing);
- theoretische inzichten in verband brengen en vergelijken met praktijkvoorbeelden over hoe men omgaat met afwijkende ontwikkeling in de opvoeding- en onderwijspraktijk (analyseren);
- het perspectief van de complexe dynamische systeem theorie op ontwikkeling kunnen gebruiken door vier concepten hieruit te destilleren om een maatschappelijk actueel onderwerp te evalueren (synthetiseren; evalueren);
een persoonlijke visie weergeven over een maatschappelijk opvoedings- of onderwijsonderwerp en beargumenteren met wetenschappelijke literatuur (evalueren).
Omschrijving Het onderwerp van deze cursus is de ontwikkeling en het leren van kinderen en jongeren in twee centrale opvoedingscontexten: gezin en school/opleiding. De cursus gaat in op de rol van interactie met volwassenen en/ of leeftijdsgenoten (peers) binnen de opvoedings-en onderwijscontext. Hierbij gaan we uit van een complex dynamische systeembenadering van ontwikkeling, waarbij het kind/de jongere en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. Er wordt ingegaan op thema’s als de rol van taal in opvoeding, de rol van motivatie en emoties bij leren en gedrag in de klas en adaptiviteit in volwassene-kind interactie. Ook komt beïnvloeding en peerinteractie aan bod, bijvoorbeeld tijdens pesten of het ontwikkelen van vriendschappen bij de transitie naar het hoger onderwijs. Binnen de cursus wordt er aandacht besteed aan de nationale en internationale situatie.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. H.W. Steenbeek
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. H.W. Steenbeek ,dr. M.W.G. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Parenting, a dynamic perspective G.W. Holden 978-1-4833-4748-6 €  82,00
wordt nader bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II b OP