Onafhankelijk Maatschappelijk stageproject

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3N-MS
Vaknaam Onafhankelijk Maatschappelijk stageproject
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onafhankelijk Maatschappelijk stageproject
Leerdoelen Na het stageproject kan de student:
- herkennen welke werkzaamheden tijdens het project verband houden met de opleiding psychologie,
- aanduiden welke theoretische achtergronden relevant zijn in relatie met een differentiatieroute in de bacheloropleiding,
- een casus extraheren uit de uitgevoerde werkzaamheden,
- deze casus verbinden met genoemde theoretische achtergronden,
- reflecteren op de werkzaamheden en suggesties formuleren voor eigen ontwikkeling,
- door middel van een verslag communiceren over de eigen werkzaamheden.
Omschrijving de student kan dit project alleen uitvoeren als hij die zelf organiseert, na aanmelding bij de coördinator. Dat houdt in dat hij contact legt met een instelling of bedrijf; daar een interne begeleider vindt; in de opleiding een geschikte begeleider/beoordelaar vindt; een projectvoorstel schrijft, vervolgens het project uitvoert en ter afsluiting en toetsing een verslag schrijft dat bestaat uit een procesverslag met reflectie, en een theoretisch-georiënteerde inhoudelijke analyse van een casus binnen de stage. De punten worden pas toegekend als de urenverantwoording en het verslag zijn goedgekeurd. Het is noodzakelijk dat het project geen concurrentie oplevert voor de (soms schaarse) stages in het kader van de Masteropleiding.

Voor meer informatie zie de Bachelor Community Site op Nestor (kijk bij derde jaar), waar een lijst te vinden is met instanties die al Masterstages verzorgen, dus die voor dit Bachelorstageprject NIET mogen worden benaderd.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm deelname, stageverslag
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. L. Ballato
Docent(en) Dr. L. Ballato , F.L.M. Benning, MSc. , H. Wierenga, MSc.
Entreevoorwaarden van het tweede jaar dient het vak Psychologische Werkvelden te zijn behaald.
Opmerkingen - Het wordt sterk aangeraden om jezelf te informeren over de bachelorstage door de "Independent Bachelor Societal Procedure" te lezen. Deze is beschikbaar in de algemene Nestor bachelor omgeving, in de sectie voor het derde jaar.
- aanbevolen literatuur: Beins & Beins (2012). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (2nd ed.). Boston: Wiley-Blackwell.
- Het vak bachelorstage wordt ook aangeboden in Semester II,
- Deze stage is niet toegankelijke voor externe studenten.
- NB: per 1-9-2018 kan de stage alleen worden uitgevoerd na het indienen van een voorstel en na goedkeuring ervan, dus niet meer met terugwerkende kracht.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 hele jaar keuze C