Overzicht van psychotherapie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSB3N-M12
Vaknaam Overzicht van psychotherapie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Overzicht van psychotherapie
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student
- inzicht hebben in de universele en specifieke aspecten en verschillende psychotherapeutische stromingen,
- de theoretische uitgangspunten van verschillende vormen van psychotherapie kunnen benoemen,
- de praktische toepassing van psychotherapeutische interventies kennen,
- de wetenschappelijke evidentie voor de effecten van psychotherapie kennen,
- de professionele en maatschappelijke factoren kennen die een rol spelen in de praktijk van psychotherapie.
Omschrijving In de hoorcolleges wordt ingegaan op de vraag wat psychotherapie is en welke algemene en specifieke factoren daarin een rol spelen. Ook komt de plaats van de psychotherapie in de geestelijke gezondheidszorg aan de orde, alsmede wet- en regelgeving daaromtrent. Vervolgens besteden ter zake deskundige gastdocenten aandacht aan de belangrijkste vormen van psychotherapie, namelijk psychodynamische psychotherapie, client-centered psychotherapie, groepstherapie, en systeemtherapie. In elk van de colleges wordt ingegaan op de achtergrond van de betreffende therapievorm, de wijze waarop deze wordt uitgevoerd (o.a. middels visuele demonstraties), en datgene wat er bekend is over de effectiviteit ervan.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. T.K. Bouman
Docent(en) Gastdocent(en)
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
E-Reader met artikelen
Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. (2014; 3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van Deth, R. 9789036806626 €  52,90
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II a keuze