Pers. documenten en de constructie v.d. levensloop

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSB3N-M07
Vaknaam Pers. documenten en de constructie v.d. levensloop
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a (Deze cursus is een herziene versie van Ontwikkeling tijdens adolescentie en volwassenheid. Wie deze cursus met succes heeft afgerond is uitgesloten van deelname aan de nieuwe cursus.)
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Persoonlijke documenten en de constructie van de levensloop
Leerdoelen Na deze cursus:
- heeft de student inzicht in de ontwikkelingspsychologische samenhang tussen en betekenis van de kindertijd, adolescentie en volwassenheid,
- kent de student de betekenis en relevantie van persoonlijke documenten in het psychologisch onderzoek,
- kan de student omschrijven hoe persoonlijke verhalen (narratieven) de levensloop construeren.
Omschrijving In de ontwikkelingspsychologie wordt de ontwikkeling tijdens de vroege kinderjaren (en in mindere mate de jaren daarna) vaak opgevat als bepalend voor de rest van de levensloop. De volwassene is in deze visie het product van zijn of haar kindertijd. Maar in hoeverre klopt deze veronderstelling? Kan een mens na zijn kindertijd nog veranderen en zich ontwikkelen en op welke manier draagt het individu zelf bij aan die ontwikkeling?
In deze cursus zal kritisch worden gekeken naar de betekenis van de kindertijd voor de latere ontwikkeling. De ontwikkelingsveranderingen tijdens de adolescentie en volwassenheid, en de perceptie van het individu zelf op die veranderingen, zullen daarbij centraal komen te staan. Daarvoor zal worden ingegaan op enkele klassieke theorieen die zich bezighouden met de adolescentie en volwassenheid (die van Erik Erikson en navolgers), maar ook zal veel aandacht worden geschonken aan de betekenis van persoonlijke verhalen (narratieven) en documenten, zoals (auto)biografie, dagboeken en brieven, als belangrijke bouwstenen van de eigen levensloop en persoonlijkheid. Een en ander zal worden geïllustreerd aan de hand van documentaire-, film- en ander beeldmateriaal.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. G. Breeuwsma
Docent(en) dr. G. Breeuwsma
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aanvullende artikelen via Nestor
Adult personality development: theories and concepts.Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. Wrightsman, L.S.( 1994) 9780803944008 €  60,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I a keuze