Literatuurtentamen

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSB3N-LT
Vaknaam Literatuurtentamen
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar (De duur van het vak is 1 periode. Er kan in elke periode gestart worden.)
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Literatuurtentamen
Leerdoelen Variabel, afhankelijk van de bestudeerde literatuur; ter specificatie van de examinator. In het algemeen kan de student na een literatuurtentamen gerichte inhoudelijk vragen over de literatuur beantwoorden, waardoor de opgedane kennis blijkt.
Omschrijving Een literatuurtentamen betreft een tentamen over een tussen student en docent onderling overeengekomen onderwerp en literatuur. Dit tentamen kan schriftelijk of mondeling afgelegd worden, of er kan worden gekozen voor het schrijven van een essay. Het literatuurtentamen is bedoeld om hiaten in de minor van 1, 2, 3 of 4 EC in te vullen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
(U kunt maar één keer een literatuurtentamen opnemen in uw examenprogramma.)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijk tentamen (essay), werkstuk
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. A. Dijkstra
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Een literatuurtentamen spreekt men via de coördinator af met een individuele docent, over individueel te bepalen leerstof. De docent schrijft bijvoorbeeld een boek of een reeks artikelen voor, overeenkomend met 1, 2, 3 of 4 EC studieduur, en neemt dan een tentamen hierover af. Ook is het mogelijk dat een student een literatuurwerkstuk maakt aan de hand van een onderwerp, een vraagstelling en eventueel een kleine hoeveelheid basisinformatie (boek, artikel) zelf verder de literatuur zoekt, leest en verwerkt tot een werkstuk. De docent bewaakt dan omvang en inhoud, en kent uiteindelijk een cijfer toe. Behalve één keer feedback is dit een zelfstudie-activiteit.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 hele jaar keuze