Mass psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSB3E-SP08
Vaknaam Mass psychology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Mass psychology
Leerdoelen Aan het eind van deze cursus zullen studenten:
- de klassieke en hedendaagse theorieën, wetenschappers, onderzoeken en onderzoeksmethoden van de massapsychologie kennen en daarop kritisch kunnen reflecteren,
- enkele vooraanstaande theorieën, wetenschappers en onderzoeksmethoden binnen politiek/historische en sociologische benaderingen van massagedrag kennen, daarop kritisch kunnen reflecteren en deze kunnen relateren aan de psychologische benaderingen,
- deze kennis kunnen relateren aan actuele gebeurtenissen en incidenten,
- het vakgebied kunnen ontwikkelen door zelfstandig een onderzoeksvraag en -methode te kiezen,
- een visie kunnen formuleren hoe deze kennis toegepast kan worden voor “crowd control” en “riot control”.
Omschrijving De massa is terug van weggeweest. Of het nu gaat over Corona, Donald Trump, klimaatprotest of economische crashes: Inzicht in de psychologie van de massa is onmisbaar voor het begrijpen van de moderne maatschappij. Welke sociaal psychologische processen spelen een rol tijdens evenementen, demonstraties, rampen en rages? Hoe beïnvloedt de massa het individu, en hoe worden individuen een massa? We besteden hierbij aandacht aan de rol van sociale media, massacommmunicatie en de invloed van onder meer politiek, economie en bevolkingssamenstelling. Al studerend, schrijvend en discussiërend verkrijgt u inzicht in belangrijke theoretische stromingen, hun inzichten, en hun invloed. U krijgt tevens inzicht in de verschillende manieren waarop deze kennis in praktijk wordt gebracht: bij de organisatie van evenementen, ordebewaking, etc. Het college kan bestaan uit een werkcollege waarin mensen uit de praktijk en/of andere disciplines hun visie op de massapsychologie en haar methoden geven.
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm opdracht, schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL, schriftelijk tentamen (meerkeuze) DIGITAAL
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. T.T. Postmes
Docent(en) prof. dr. T.T. Postmes
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus op nestor
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester I b keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I b keuze
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS