Independent Societal Project

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3E-SI
Vaknaam Independent Societal Project
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster .

Uitgebreide vaknaam Independent Societal Project
Leerdoelen Na het stageproject kan de student:
- herkennen welke werkzaamheden tijdens de stage verband houden met de opleiding psychologie,
- aanduiden welke theoretische achtergronden relevant zijn in relatie met een differentiatieroute in de bacheloropleiding,
- een casus extraheren uit de uitgevoerde werkzaamheden,
- deze casus verbinden met genoemde theoretische achtergronden,
- reflecteren op de werkzaamheden en suggesties formuleren voor eigen ontwikkeling,
- door middel van een verslag communiceren over de eigen werkzaamheden.
Omschrijving de student kan dit stageproject alleen uitvoeren als dit zelf georganiseerd wordt, na aanmelding bij de stagecoördinator. Dat houdt in dat zij/hij/die contact legt met een instelling of bedrijf; daar een interne begeleider vindt; in de opleiding een geschikte begeleider/beoordelaar vindt; een stagevoorstel schrijft, vervolgens het stageproject uitvoert en ter afsluiting en toetsing een stageverslag schrijft dat bestaat uit een procesverslag met reflectie, en een theoretisch-georiënteerde inhoudelijke analyse van een casus binnen het project. De punten worden pas toegekend als de urenverantwoording en het verslag zijn goedgekeurd. Het is noodzakelijk dat het project geen concurrentie oplevert voor de (soms schaarse) stages in het kader van de Masteropleiding.

Voor meer informatie zie de Bachelor Community Site op Nestor (kijk bij derde jaar), waar een lijst te vinden is met instanties die al Masterstages verzorgen, dus die voor dit Bachelorproject NIET mogen worden benaderd.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm deelname, stageverslag
Vaksoort bachelor
Coördinator Dr. L. Ballato
Docent(en) Dr. L. Ballato , H. Wierenga, MSc.
Entreevoorwaarden Van het tweede jaar dient het vak Psychologische Werkvelden te zijn gehaald.
Opmerkingen - De stage moet gedaan worden NA inlevering en goedkeuring van een voorstel. Dit betekent dus dat je niet deel kunt nemen aan de cursus als je je stage al hebt gedaan.
- Het wordt sterk aangeraden om jezelf te informeren over de bachelorstage door de "Independent Bachelor Societal Project Procedure" te lezen. Deze is beschikbaar in de algemene Nestor bachelor omgeving, in de sectie voor het derde jaar.
- aanbevolen literatuur: Beins & Beins (2012). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (2nd ed.). Boston: Wiley-Blackwell.
- Het vak bachelorstage wordt ook aangeboden in Semester II,
- Deze stage is niet toegankelijk voor externe studenten.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 hele jaar keuze