Interventions in individual development

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSB3E-OP02
Vaknaam Interventions in individual development
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Interventions in individual development
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:

• Begrijpen en uitleggen waarom interventies en onderzoek nodig is dat gericht is op individuen

• Verschillende voorbeelden van interventies in individuele ontwikkeling in verschillende leeftijdsgroepen (kindertijd, adolescentie, volwassenheid) begrijpen en beschrijven, inclusief de problemen die deze interventies aanpakken of de positieve ontwikkelingen die ze willen stimuleren, en hoe de interventiemethoden werken.

• Persoonsgerichte onderzoeksmethodologieën beschrijven die deze interventies bestuderen en begrijpen hoe deze onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om de interventies en hun effectiviteit beter te begrijpen

• Een persoonsgerichte studie ontwerpen over een interventie in individuele ontwikkeling en de potentiële impact van deze studie uitleggen.
Omschrijving Is er één oplossing voor iedereen?

In deze cursus beargumenteren een tiental verschillende sprekers dat het antwoord nee is.Verschillende experts laten zien dat het cruciaal is om interventies af te stemmen op de behoeften van het individu. Psychologen uit de praktijk en wetenschappers presenteren verschillende voorbeelden van interventies in individuele ontwikkeling en leggen uit hoe deze interventies werken. We bespreken interventies in problematische ontwikkeling en interventies die een optimale ontwikkeling stimuleren, in meerdere leeftijdsgroepen (kindertijd, adolescentie en volwassenheid) en in verschillende domeinen (bijv. onderwijs, sport, identiteit en geestelijke gezondheid).Daarnaast laten verschillende wetenschappers zien dat ook bij onderzoek naar interventies het individu centraal moet staan. We presenteren vernieuwende wetenschappelijke onderzoeken naar interventies dat gebruikt maakt van persoonsgerichte onderzoekstechnieken en we presenteren een theoretisch kader dat helpt om algemene principes van individuele veranderingsprocessen te begrijpen. Dit geeft je de kennis en tools om beter te begrijpen hoe interventies werken, voor wie ze werken en waarom ze werken.
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm verslag
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.A.E. van der Gaag
Docent(en) dr. B.F. Jeronimus ,dr. E.S. Kunnen ,dr. M.A.E. van der Gaag ,prof. dr. M.W.G. van Dijk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
e-reader
Entreevoorwaarden geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester I b keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I b keuze
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS