Capita Selecta Forensic Psychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3E-M21
Vaknaam Capita Selecta Forensic Psychology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Capita Selecta Forensic Psychology
Leerdoelen Leerdoelen: na deze cursus kun je
- Enkele actuele invloedrijke theorieën omtrent de oorzaken van delinquent en gewelddadig gedrag beschrijven;
- Aangeven welke factoren bijdragen aan de totstandkoming van een delict;
- Aangeven wat de gevolgen van delinquent en gewelddadig gedrag zijn voor daders en slachtoffers;
- Uitleggen hoe geheugenprocessen en ondervragingstechnieken de waarheidsvinding tijdens de
rechtsgang kunnen beïnvloeden;
- Verscheidene typen delicten en delinquenten toelichten aan de hand van psychopathologie en gedrag;
- Beschrijven hoe het risico op gewelddadige recidive wordt geschat;
- Uitleggen hoe psychologische interventies kunnen bijdragen aan het terugdringen van recidive;
- Een beredeneerde mening geven over het nut van straf en behandeling van delinquent en gewelddadig gedrag.
Omschrijving Centrale thema's in de forensische psychologie worden belicht aan de hand van literatuur. In deze literatuurstudie leer je over de toepassing van psychologische theorieën en bevindingen over opsporingsonderzoek en juridische processen (opsporing, verhoor, getuigenverklaringen), klinisch forensische interventies (risicotaxatie en interventies om de kans op recidive terug te dringen) en victimologie (slachtoffer/dader interactie), antecedenten en consequenties van victimisatie).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J. Karsten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
e-reader provided at the start of the course
Forensic psychology: crime, justice, law, interventions (third edition) Graham M. Davies & Anthony R. Beech 9781119106678
Entreevoorwaarden Let op: wanneer je reeds hebt deelgenomen of deelneemt aan het Nederlandstalige vak Forensische Psychologie (PSB3N-M04), kun je niet meer kan deelnemen aan deze capita selecta
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester II a keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II a keuze