Deception in clinical settings

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2020/21
Vakcode PSB3E-M13
Vaknaam Deception in clinical settings
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Deception in clinical settings
Leerdoelen Na afloop van de cursus kent de student:
- verschillende vormen van misleiding in klinische settings,
- verschillen tussen geveinsde en oprechte syndromen,
- methoden voor de assessment en detectie van verschillende vormen van misleiding in klinische settings,
- benaderingen voor de management en behandeling van geveinsde syndromen,
- onderzoeksmethoden die worden toegepast in dit werkveld,
- ethische en juridische valkuilen gerelateerd aan misleidingen in klinische settings.
Omschrijving Clinici worden over het algemeen getraind om hun patiënten op hun woord te geloven en zijn zich vaak niet bewust van mogelijke misleiding in de klinische setting. Sommige patiënten laten echter onechte of sterk overdreven symptomen zien omdat zij hiervoor externe motieven hebben (malingeren) of een reden hebben om de rol van zieke op zich te nemen (nagebootste stoornis). Bij deze cursus wordt een introductie gegeven op het gebied van malingeren en de nagebootste stoornissen. Recent onderzoek gericht op het malingeren van cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld geheugenbeperkingen) en psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld posttraumatische stress-stoornis) wordt besproken. Daarnaast richt deze cursus zich op recente studies en casusbeschrijvingen op het gebied van de nagebootste stoornissen (bijvoorbeeld het syndroom van Munchhausen en het syndroom van Munchausen by proxy).
Uren per week 2
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.B.M. Fuermaier
Docent(en) dr. A.B.M. Fuermaier
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader and journal articles
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De hoorcolleges worden gegeven in het Engels en daarnaast wordt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur en een Engelstalig tentamen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester I a keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I a keuze
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I a keuze PS