Introduction to cognitive behavioural therapies

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PSB3E-KP07
Vaknaam Introduction to cognitive behavioural therapies
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Introduction to cognitive behavioural therapies
Leerdoelen Na deze cursus kunnen studenten:
- de historische achtergrond benoemen van gedragstherapie, cognitieve therapie en de nieuwe ontwikkelingen in de CGT (zoals mindfulness),
- de behandelcomponenten van cognitief gedragstherapeutische programma's opsommen,
- CGT componenten in een casusbeschrijving herkennen,
- met behulp van een functie-analyse probleemgedrag in kaart brengen en verklaren,
- aan de hand van een casus bespreken welke gedragsinterventies geindiceerd zijn,
- aan de hand van een casus bespreken welke cognitieve interventies geindiceerd zijn,
- de veronderstelde onderliggende werkingsmechanismen van CGT interventies schetsen,
- de effectiviteit van de verschillende CGT technieken en behandelprogramma's onderkennen.
Omschrijving Cognitieve gedragstherapie is een van de therapierichtingen die veel wordt toegepast in de klinische praktijk en die vaak genoemd wordt als een van de behandelingen van eerste keus bij diverse psychische stoornissen. Dit vak laat zien wat een aantal van deze interventies inhoudt: de theoretische achtergrond, de toepassingsmogelijkheden, de procedure en de effectiviteit.
De hoorcolleges behandelen verschillende cognitief gedragstherapeutische interventies. De theoretische uitgangspunten van de gedragstherapie en de cognitieve therapie worden besproken, evenals nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie, zoals mindfulness-based cognitieve therapie. Daarnaast wordt ingegaan op het (gedrags)therapeutisch proces, het maken van (functie) analyses van gedrag en cognitieve casus conceptualisaties. Aan de hand van (video)voorbeelden worden de therapeutische interventies toegelicht bij diverse psychische stoornissen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, eetstoornissen en middelenmisbruik. Naast het bespreken van de theoretische achtergrond en de praktische procedures wordt ingegaan op wat er bekend is over de effectiviteit van de interventies.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(2 colleges per week)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay) DIGITAL
(Om te slagen voor deze cursus dient slimstampen afgerond te zijn en het tentamen bestaande uit essay vragen behaald te zijn)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. M.J.J. Lommen
Docent(en) Guest lecturer , various instructors
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Additional papers, available via Nestor
Behavioral interventions in cognitive behavior therapy: Practical guidance for putting theory into action. (E-version available through the university library) Farmer, R.F., & Chapman, A.L. (2016)
Cognitive Behavior Therapy, Basics and Beyond. (E-version available through the university library) Beck. J. (2021)
Entreevoorwaarden Aangeraden wordt om het vak "Psychopathology" in blok 1a te hebben gevolgd
Opmerkingen De boeken zijn elektronisch beschikbaar via de RUG bibliotheek. Let op: Beck (2011) betreft de tweede editie. De eerste editie (de Engelse versie of de vertaalde versie in Nederlands) is niet bruikbaar.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester I b keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester I b keuze
Course units for exchange students BSc level - Autumn semester (Sep-Jan) - semester I b keuze PS