Clinical Neuropsychology

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2019/20
Vakcode PSB3E-CN01
Vaknaam Clinical Neuropsychology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Clinical Neuropsychology
Leerdoelen Na afloop van de cursus zal de student:
- verschillende vormen van hersenpathologie (bijv. traumatisch hersenletsel, hersentumoren, degeneratieve aandoeningen en epilepsie) kennen,
- hersenafwijkingen kennen die ten grondslag liggen aan neurologische aandoeningen,
- de klinische presentatie en neuropsychologische consequenties van verschillende neurologische aandoeningen kennen,
- methoden voor de assessment van neuropsychologische beperkingen kennen,
- benaderingen voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen en neuropsychologische beperkingen kennen,
- de consequenties van neuropsychologische beperkingen voor patiënten en hun familieleden kennen.
Omschrijving De neuropsychologische gevolgen van hersenbeschadiging en -pathologie worden besproken. Daarbij ligt het accent op veel voorkomende neuropsychologische stoornissen en de gevolgen voor de patient en zijn/haar familie. Verder worden de belangrijkste methoden voor diagnostiek en behandeling van neuropsychologische stoornissen besproken. Ook wordt het neuropsychologisch profiel van een aantal neurologische stoornissen, zoals traumatisch hersenletsel, beroerte, hersentumor en epilepsie, behandeld. De inhoud van deze cursus zal worden geïllustreerd aan de hand van talrijke casusbeschrijvingen van patiënten met neurologische aandoeningen. De meeste nadruk ligt hierbij op volwassen patiënten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. O.M. Tucha
Docent(en) prof. dr. O.M. Tucha
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A few journal articles
Fractured minds: A case-study approach to clinical neuropsychology (2nd ed.). New York: Oxford University Press. Ogden, J.A. (2005). 978-0195171365 ca. €  48,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De hoorcolleges worden gegeven in het Engels en daarnaast wordt gebruik gemaakt van Engelstalige literatuur en een Engelstalig tentamen.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba psychologie (EN)  (Ba3 (EN) psychologie) 3 semester II a keuze
Ba psychologie (NL)  (Ba3 psychologie) 3 semester II a keuze
Course units for exchange students BSc level - Spring semester (Feb-Jun) - semester II a keuze PS
Liberal Arts and Sciences  (Year 3) - semester II a keuze