Bachelor Honours These

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PSB3E-BTHO
Vaknaam Bachelor Honours These
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar (De bachelorthese start aan het begin van het eerste of van het tweede semester.)
ECTS 15
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bachelor Honours These
Leerdoelen Na het succesvol afronden van de Bachelor Honours These zijn studenten in staat om:
- psychologische theorieën toe te passen om een onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksvoorstel te schrijven, en om onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren;
- de resultaten van het onderzoeksproject te evalueren in hun theoretische context;
- methodologische en statistische kennis toe te passen om een geschikt onderzoeksontwerp te construeren, het onderzoek uit te voeren, en de resultaten daarvan effectief te analyseren;
- op onderzoek te reflecteren door het schrijven van een individueel verslag, door het presenteren van hun onderzoeksvoorstel, door het geven van een onderzoekspresentatie, en door actief mee te doen aan discussies tijdens de bachelortheseconferentie;
- succesvol samen te werken met anderen in een onderzoeksgroep door constructief bij te dragen aan het onderzoeksproject en anderen de ruimte te geven dit ook te doen;
- kennis van de principes van goede wetenschapsbeoefening toe te passen in het ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren van het onderzoek;
- vormen van wetenschappelijk wangedrag te beschrijven tijdens discussies en te voorkomen in het onderzoeksproject.
Omschrijving Uitvoeren van de Bachelor Honours These zal 420 uren vergen. De Bachelorthese start twee keer per jaar, aan het begin van het eerste en tweede semester, en neemt twee hele blokken in beslag (i.e., het hele semester). Andere tijdsplanningen zijn bespreekbaar in overleg met de coordinator. Gedurende deze periode zijn er normaal gesproken wekelijkse bijeenkomsten met de supervisor. De inhoudelijke activiteiten omvatten het ontwikkelen van een probleemdefinitie, de keuze van een onderzoeksmethode, het schrijven van een onderzoeksvoorstel en dit presenteren in het werkveld (meestal aan stafleden van de onderzoeksgroep), het uitvoeren van het onderzoek, het analyseren van de data, en het bespreken van de resultaten en hun implicaties. De werkwijze zal deels afhangen van de aard van het onderzoek dat de basis van de these vormt. Studenten mogen zelf een groep vormen en geschikte begeleiding binnen Psychologie te zoeken. Ook mogen ze ervoor kiezen het project individueel te doen. Ook kan via de Nestor omgeving een (beperkte) keuze van onderzoeksonderwerpen worden aangeboden. In overleg met de coördinator staat het studenten vrij om ook elders (andere universiteit, instelling, bedrijf etc.) een bachelor these onderzoek uit te voeren. De Bachelorthese mondt uit in een individueel verslag van het onderzoek, dat geschreven is volgens binnen de psychologie internationaal erkende richtlijnen. De these maakt onderdeel uit van het methodologische deel van het curriculum en elke (als voldoende becijferde) Bachelorthese voldoet aan de toegangseisen van de RuG psychologiemasters, onafhankelijk van het onderzoeksonderwerp.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm deelname, practicum, presentatie, scriptie
(Behalve de kwaliteit van de these zelf, vormt ook deelname en inzet onderdeel van de beoordeling. Zo vormt een belangrijk evaluatiemoment, de presentatie van het eigen onderzoeksvoorstel binnen het werkveld. De Bachelorthese wordt afgesloten met een verplichte presentatie op de Bachelortheseconferentie aan het eind van het semester (eind januari en juni).)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.P. Wessel
Docent(en) diverse docenten , J. Libert, MSc.
Entreevoorwaarden Statistiek II en/of Statistiek III, Testtheorie en Testgebruik, Onderzoeksmethode: Theorie en Praktijk, Onderzoeksmethode: Practicum (PSBA2-6, PSBA2-7 / PSBA2-12, PSBA2-8 en PSBA2-9)
Opmerkingen Het wordt sterk aangeraden om jezelf te informeren over de Bachelorthese door de “Bachelor Thesis Manual” te lezen. Deze is beschikbaar in de algemene Nestor bachelor omgeving, in de sectie voor het derde jaar.
(niet toegankelijk voor externe studenten)
Contact cursuscoördinator: honours_track_psychology@rug.nl
Aanbevolen literatuur:
- Beins & Beins (2012). Effective writing in psychology: Papers, posters, and presentations (2nd ed.). Boston: Wiley-Blackwell.
- Publication manual of the American psychological association (6th ed.).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
GMW Excellentietraject psychologie - hele jaar verplicht