Youth Transitions

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PAMAY103
Vaknaam Youth Transitions
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Dimensions of the transition from youth to young adulthood in an international perspective
Leerdoelen Na afronding van deze cursus is de student in staat om:
- conceptualiseringen van jeugd transities in verschillende historische en culturele contexten te beschrijven;
- te bediscussieren hoe voorwaarden op verschillende niveaus de transitie van school naar werk kunnen beinvloeden;
- beleid en programma's gericht op de transitie van school naar werk kritisch te evalueren;
- school-naar-werk beleid van verschillende landen te vergelijken;
- resultaten van wetenschappelijke literatuur en expert interviews te rapporteren.
Omschrijving De term 'jeugd transities' omvat in brede zin de veranderingen tussen jeugd en jong volwassenheid, zoals het afronden van een opleiding en het vinden van werk, zelfstandig gaan wonen en meer loskomen van het gezin waarin je bent opgegroeid. In deze cursus onderzoeken we verschillende aspecten van jeugdtransities vanuit een intercultureel levensloop-perspectief en we gaan met name in op de transitie van school naar werk.
Specifieker gaan we ten eerste in op de inhoud en betekenis van jeugdtransities in diverse culturele contexten, rekening houdend met traditionele en hedendaagse definities en verwachtingen rondom 'opgroeien'. We onderzoeken individuele, opleidingsgerelateerde en maatschappelijke voorwaarden die de transitie van school naar werk beinvloeden, rekening houdend met processen als sociale exclusie en marginalisering, maar ook met globalisering. we onderzoeken welke vaardigheden jonge mensen nodig hebben om de school-naar-werk transitie goed te doorlopen en gaan op zoek naar formele én alternatieve educatieve settingen die de ontwikkeling van deze vaardigheden kunnen versterken. Beleid uit verschillende landen over de school-naar-werk traditie wordt bestudeerd en kritisch besproken.
De student zelf speelt een belangrijke rol als 'co-creator' van kennis in deze module, door te onderzoeken en inzichten te delen met mede-studenten en door het gesprek aan te gaan met locale en nationale actoren in het domein van de school-naar-werk transitie. Cursusmateriaal dient voorafgaand aan de bijeenkomsten te worden bestudeerd, vooraf opgenomen presentaties worden bekeken om zowel online als face-to-face met elkaar in discussie te kunnen gaan. Experts uit wetenschap en praktijk worden uitgenodigd als gastsprekers. Studenten gaan zelf ook via Skype interviews houden met experts. De opgedane inzichten worden verzameld en gedeeld (Wiki's) en studenten houden een leer-dagboek bij van hun activiteiten en leerervaringen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
(seminars, flipped classroom, online intercultural exchange)
Toetsvorm schriftelijke opdrachten
(learning diary, discussion protocols, wikis, evaluation)
Vaksoort master
Coördinator dr. T. Kretschmer
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. T. Kretschmer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Articles (available online)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Youth, Society and Policy) Sept) 1 semester I b verplicht