Tutorgroep

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PAMAOK019A
Vaknaam Tutorgroep
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Tutorgroep
Leerdoelen
Omschrijving De tutorgroepen dienen enerzijds als voorbereiding op de masterthesis, en anderzijds als ondersteuning tijdens het uitvoeren van het onderzoek ten behoeve van de masterthesis. De voorbereiding op de masterthesis vindt plaats in een werkcollegereeks van 7 weken in het tweede blok na aanvang van de studie. De bijeenkomsten van de tutorgroep staan in dit blok in het teken van verschillende aspecten van het doen van wetenschappelijk onderzoek, zoals onderzoeksethiek en wetenschappelijke verslaglegging. In de tutorgroep werkt de student daarnaast aan zijn of haar onderzoeksvoorstel, dat goedgekeurd moet zijn voor de student aan zijn afstudeeronderzoek mag beginnen. Daarnaast het de tutorgroep tot taak ook de stages in blok 2 te monitoren. De tutorgroepen blijven in het tweede semester doorlopen, en hebben dan de functie om problemen te bespreken die studenten in hun onderzoek tegenkomen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm intervisie
Toetsvorm schriftelijke opdrachten
Vaksoort master
Coördinator dr. D.D.N.M. Kostons
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Onderwijskunde  (Ma Onderwijskunde (Onderwijskunde)) 1 hele jaar verplicht
Ma Onderwijskunde  (Ma onderwijskunde (Evidence-based education)) 1 hele jaar verplicht