Ethiek: zorg en onderzoek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2017/18
Vakcode PAMA5103
Vaknaam Ethiek: zorg en onderzoek
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ethiek: zorg en onderzoek
Leerdoelen Student kan na afronding van het vak:
• Ethische en juridische kaders van de orthopedagoog in zorg en onderzoek beschrijven en toepassen.
• Beroepsethische vraagstukken definiëren en analyseren vanuit een orthopedagogisch en wetenschappelijk kader.
• Ethische vraagstukken in het pedagogische werkveld herkennen en analyseren en deze en relateren aan zijn/haar professionaliteit.
Omschrijving De cursus gaat in op algemene wet- en regelgeving die van belang is voor de orthopedagogische praktijk en het beoefenen van wetenschap. Er wordt aandacht besteed aan beroepsethische vraagstukken in relatie tot orthopedagogisch handelen. Hierbij ligt de nadruk op besluitvorming in relatie tot orthopedagogisch handelen in de verschillende domeingebieden. Specifiek zal aandacht worden besteed aan het tuchtrecht. Tevens wordt aandacht besteed aan aspecten rond ethiek en integriteit bij wetenschapsbeoefening. Specifieke beroepsethische kwesties worden toegelicht waarvoor gastdocenten kunnen worden uitgenodigd.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, werkcollege, zelfstudie
Toetsvorm opdrachten, tentamen
Vaksoort master
Coördinator L. Korenberg, MSc.
Docent(en) Gastdocent(en) ,dr. W.J. Post ,mr. drs. E.C.C. van Os ,dr. A.E. Zijlstra
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Literatuur zal z.s.m. via Nestor bekend worden gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Pedagogische wetenschappen  (Ma Pedagogische wetenschappen (Orthopedagogiek)) 1 semester I a verplicht A,B