Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABAP044
Vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (ALC)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode hele jaar
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Academic learning communities)
Leerdoelen 1. Na afronding van dit studieonderdeel is de student in staat verbanden te zien en te leggen tussen de leerlijnen van het curriculum (vakinhouden, methodologie, academische en professionele vaardigheden)
2. Na afronding van dit studieonderdeel is de student in staat de waarde van door middel van wetenschappelijk onderzoek verworven kennis en inzichten te beoordelen
3. Na afronding van dit studieonderdeel is de student in staat om actief en betrokken te participeren in een academische gemeenschap en kan daardoor academische (onderzoeks)vaardigheden onderscheiden en toepassen
4. Na afronding van dit studieonderdeel is de student in staat vakoverstijgende kennis en inzichten toe te passen op vraagstukken uit (ortho)pedagogische en onderwijskundige werkvelden en beroepspraktijken
Omschrijving In de wekelijkse Academic Learning Communities (ALC’s) werken studenten aan een vakoverstijgende project, gekoppeld aan de studieonderdelen van die periode. In de projecten, waar je aan werkt in een subgroep van ongeveer 4 studenten, staat elke keer een andere academische vaardigheid centraal. Iedere student maakt deel uit van een vaste Academic Learning Community (ALC) of jaargroep die bestaat uit maximaal 15 studenten en begeleid wordt door een vaste docent/ tutor. De tutor geeft iedere student individuele feedback op het leerproces, maar geeft ook feedback op de in de subgroep uitgewerkte projecten.
Uren per week 2
Onderwijsvorm practicum
Toetsvorm opdrachten, practicum
(Vier projecten, practicum)
Vaksoort propedeuse
Coördinator B. Blom, MSc.
Docent(en) B. Blom, MSc. , diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Opdrachten via Student Portal
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 hele jaar verplicht A