Onderzoeksvaardigheden 1 (Interviewpracticum)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP042.
Vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Interviewpracticum)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Interviewpracticum)
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak kan de student een interview afnemen voor wetenschappelijke doeleinden
2. Na afloop van dit vak kan de student interviewtechnieken voor wetenschappelijk onderzoek doelbewust inzetten tijdens het afnemen van een interview
3. Na afloop van dit vak kan de student gesprekstechnieken inzetten tijdens het afnemen van een interview
4. Na afloop van dit vak kan de student reflecteren op de kwaliteit van interviewtechnieken in een (afgenomen) interview
Omschrijving Na een plenair hoorcollege voeren de studenten na voorbereiding thuis in twee dagdelen groepsgewijs opdrachten uit m.b.t. gespreksvoering en interviewen. Het gaat hierbij om luistergedrag, formuleren, vragen stellen en het leiden van een gesprek. Bij de evaluatie hiervan wordt gebruik gemaakt van video-opnamen. De eindopdracht betreft een interview met een respondent waarbij studenten geoefende interviewtechnieken inzetten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, practicum, praktische oefening
Toetsvorm deelname, opdracht, practicum, verslag
(aanwezigheid en deelname tijdens college en practicum en inleveren van huiswerkopdrachten en eindopdracht (inclusief transcriptie) zijn verplicht.)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. K.A. van den Bosch
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Basisboek Interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews (4e druk). Baarda, B. & Van der Hulst, M. 9789001877156 ca. €  25,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De 5 EC voor Onderzoeksvaardigheden 1 worden toegekend als zowel aan de vereisten van het referaat- en interviewpracticum (PABAP042) als aan de vereisten van de ALC's (PABAP044) is voldaan
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester II b verplicht A