Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2018/19
Vakcode PABAP042
Vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)
Leerdoelen Inzicht krijgen in en oefenen met de academische vaardigheden wetenschappelijk schrijven en presenteren
Omschrijving Studenten schrijven een paper (schriftelijk referaat) en geven een presentatie (mondeling referaat) over een zelf te kiezen thema op het gebied van (ortho)pedagogiek en onderwijskunde. Zij bekwamen zich in het zoeken van literatuur en het toepassen van enkele basale APA regels. Bij de bespreking van het schriftelijke en mondelinge referaat wordt naast de inhoud op de vorm gelet.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum, praktische oefening
Toetsvorm deelname, presentatie, werkstuk (individueel)
(referaat)
Vaksoort bachelor
Coördinator B. Blom, MSc.
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cursushandleiding referaatpracticum, te verkrijgen via Student Portal
Syllabus Schrijfvaardigheid Deel 1. Het schrijven van een academische tekst. Te verkrijgen bij de repro GMW Smaniotto, R.C. ca. €  10,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Tijdens het referaatpracticum nemen studenten deel aan een bibliotheekpracticum waarin zij oefenen met het zoeken naar literatuur. Een voldoende deelname aan zowel het bibliotheekpracticum als aanwezigheid bij de mentorbijeenkomsten is vereist om het referaatpracticum af te kunnen ronden.
De 5 EC voor Onderzoeksvaardigheden 1 worden toegekend als zowel aan de vereisten van het referaat- en interviewpracticum (PABAP042) als aan de vereisten van de ALC's (PABAP044) is voldaan
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester II verplicht A