Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP042
Vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksvaardigheden 1 (Referaatpracticum)
Leerdoelen 1. Na afloop van de cursus is de student in staat om een (kleinschalige) literatuurstudie over een pedagogisch onderwerp te kunnen uitvoeren en daarover mondeling en schriftelijk te kunnen rapporteren
2. Na afloop van de cursus is de student in staat om literatuurverwijzingen te kunnen maken volgens APA-richtlijnen
3. Na afloop van de cursus is de student in staat om een wetenschappelijke publicatie, een vakpublicatie en overige publicaties van elkaar te kunnen onderscheiden
Omschrijving Studenten schrijven een paper en geven een presentatie over een thema naar keuze op het gebied van (ortho)pedagogiek en onderwijswetenschappen. Zij bekwamen zich in het zoeken van literatuur en het toepassen van APA regels. Bij de bespreking van de paper en de presentatie wordt naast de inhoud op de vorm gelet.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm practicum, praktische oefening
Toetsvorm deelname, opdrachten, presentatie, tentamen, werkstuk (individueel)
(Paper)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. K.A. van den Bosch
Docent(en) diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Cursushandleiding referaatpracticum, te verkrijgen via Student Portal
Syllabus Schrijfvaardigheid Deel 1. Het schrijven van een academische tekst. Te verkrijgen bij de repro GMW Smaniotto, R.C. ca. €  5,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Tijdens dit practicum nemen studenten deel aan een bibliotheektoets waarin zij oefenen met het zoeken naar literatuur. Een voldoende deelname aan zowel het bibliotheekpracticum als aanwezigheid bij de practicumbijeenkomsten en het maken van alle huiswerkopdrachten is vereist om het referaatpracticum af te kunnen ronden.

De 5 EC voor Onderzoeksvaardigheden 1 worden toegekend als zowel aan de vereisten van het referaat- en interviewpracticum (PABAP042) als aan de vereisten van de ALC's (PABAP044) is voldaan.

De literatuur (Syllabus Schrijfvaardigheid) voor dit vak is gedurende de gehele bachelor Pedagogische Wetenschappen nodig, en dus ook literatuur bij andere vakken.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester II verplicht A