Ontwikkelingspsychologie

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2022/23
Vakcode PABAP038
Vaknaam Ontwikkelingspsychologie
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Ontwikkelingspsychologie
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak kan de student de fysieke-, motorische-, cognitieve-, taal-, sociaal-emotionele- en morele ontwikkeling tijdens de kindertijd, adolescentie en volwassenheid beschrijven.
2.Na afloop van dit vak kan de student de meest belangrijke concepten en begrippen in de Ontwikkelingspsychologie uitleggen
3. Na afloop van dit vak kan de student verschillende perspectieven ten aanzien van ontwikkeling van elkaar onderscheiden en de theorieën die bij de verschillende perspectieven horen uitleggen.
4. Na afloop van dit vak kan de student de overeenkomsten en verschillen tussen diverse theorieën die gebruikt worden binnen de Ontwikkelingspsychologie benoemen.
5. Na afloop van dit vak kan de student wetenschappelijke onderzoeksmethoden beschrijven en aan de hand van voorbeelden toelichten hoe en welke wetenschappelijke onderzoeksmethoden kunnen worden gebruikt om vragen over de menselijke ontwikkeling te beantwoorden.
Omschrijving In deze cursus wordt ingegaan op verschillende domeinen van ontwikkeling, zoals de cognitieve, taal, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Verschillende theoretische en methodologische benaderingen voor de bestudering van ontwikkeling komen daarbij aan de orde, waarbij er aandacht is voor klassiek en recent onderzoek. Naast behandeling van theorie wordt er ook een link gelegd met de praktijk, zowel wat betreft toepassingen in opvoeding- en onderwijssituaties als in de klinische Ontwikkelingspsychologie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, praktische oefening, zelfstudie
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. S. Houwen
Docent(en) dr. S. Houwen ,dr. A.W. Spijkerboer
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen en internet-publicaties: zie Nestor
Developmental Psychology second edition, inclusief Connect (web-based assignment platform ) Leman, Bremner, Parke & Gauvain (2019) 9781447024231
Entreevoorwaarden
Opmerkingen De cursus is gebaseerd op de boek-editie zoals aangegeven bij verplichte literatuur. Koop je je boeken tweedehands, dan kan het zijn dat je geen toegang hebt tot online studiemateriaal van de uitgever.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester I a verplicht