Inleiding Pedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP032
Vaknaam Inleiding Pedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Inleiding Pedagogiek
Leerdoelen 1. Na afronding van dit studieonderdeel heeft de student inzicht in de breedte van de pedagogiek als academische discipline
2. Na afronding van dit studieonderdeel heeft de student kennisgemaakt met hedendaagse pedagogische vraagstukken en discussies
3. Na afronding van dit studieonderdeel kan de student pedagogische concepten gebruiken bij het (zelf) beschrijven van pedagogische situaties of vraagstukken
4. Na afronding van dit studieonderdeel kan de student reflecteren op pedagogische kwaliteit van opvoeding en onderwijs, gebruikmakend van theorieën en concepten
Omschrijving Pedagogen bestuderen de manieren waarop en de contexten waarbinnen kinderen en jongeren opgroeien, leren en zich ontwikkelen. Verschillen in afkomst, etniciteit en sekse leiden tot verschillende omgevingen waarin kinderen opgroeien, maar tegelijkertijd hebben kinderen en jongeren zelf ook invloed op hun omgeving. Deze processen bestuderen we aan de hand van actuele vraagstukken in opvoeding en onderwijs, zoals opvoedingsonzekerheid, de kwaliteit van kinderopvang, kwetsbare kinderen en jongeren. Je maakt kennis met discussies hieromtrent en je leert om verbanden te leggen tussen deze opvoedingsvraagstukken enerzijds en pedagogische begrippen, theorieën en benaderingen anderzijds.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege
(hoor- en discussiecollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
(Schriftelijk tentamen (essay))
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. P.R. Schreuder
Docent(en) dr. P.R. Schreuder
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Diverse artikelen (online beschikbaar)
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Collegestof is ook tentamenstof.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester I a verplicht