Theoretische pedagogiek

Faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen
Jaar 2021/22
Vakcode PABAP021A
Vaknaam Theoretische pedagogiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Theoretische pedagogiek
Leerdoelen 1. Na afloop van dit vak kan de student de dynamische relatie tussen onderzoek, theorievorming, beleid en praktijk op de domeinen onderwijs, opvoeding en jeugdzorg beschrijven, illustreren en bekritiseren.
2. Na afloop van dit vak is de student in staat verschillende soorten documenten: rapportages van onderzoek, besprekingen van onderzoeksrichtingen, beschrijvingen van theorievorming en theorieontwikkeling, verantwoordingen van beleid en praktijk te vergelijken, kritisch te bevragen en de waarde ervan te bepalen.
3. Na afloop van dit vak is de student in staat kritische, open vragen over wat hij bestudeerd heeft te beantwoorden.
Omschrijving Processen en prakijken van ontwikkeling, leren, opvoeding en onderwijs laten zich beter begrijpen, onderzoeken en bespreken wanneer we vertrouwd zijn met basale concepten en theorieën. In deze cursus raken we vertrouwd met concepten en theorieën door enkele actuele discussies over opvoeding en onderwijs te verkennen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, responsiecollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen (essay)
(open boek tentamen)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. P.A. van der Ploeg
Docent(en) dr. P.A. van der Ploeg
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
(digitale) reader met artikelen
to be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Pedagogische wetenschappen  (Ba1 Pedagogische wetenschappen) 1 semester I b verplicht